Szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Właściciele domów jednorodzinnych mają w swoich rękach wiele atutów. Mogą czuć się niezależni i sami decydować praktycznie o wszystkim, co dzieje się w bezpośrednio otaczającej ich przestrzeni. Są jednak ograniczenia czy może raczej uwarunkowania, z którymi posiadacze pewnych posesji muszą się liczyć. Mowa przede wszystkim o ograniczonym uzbrojeniu. Oznacza to, że nie ma dostępu do niektórych mediów, względnie usług komunalnych. Chodzi tu najczęściej o wodociągi oraz kanalizację. Brak tej ostatniej faktycznie może stanowić kłopot, ale da się go bardzo efektywnie rozwiązać.

Jeżeli z obiektywnych przyczyn nie ma możliwości podłączenia się do publicznej kanalizacji, to w dalszym ciągu dom może funkcjonować w normalny sposób, a budowlanych planów absolutnie nie trzeba weryfikować. Istnieją dwa wyjścia – budowa szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Jedna i druga opcja ma swoich zwolenników, jak i krytyków. W tym momencie warto się im przyjrzeć bliżej. Przede wszystkim dlatego, że od podjętej decyzji zależy model radzenia sobie ze ściekami przez wiele kolejnych lat.

Koszty utrzymania szamba

Szambo jest po prostu zbiornikiem na ścieki i fekalia, który zostaje osadzony w gruncie i połączony z rurami odpływowymi. Trafia do niego zawartość toalet oraz wszystko to, co zostaje wraz z wodą skierowane do rur kanalizacyjnych. Istnieją szamba o różnych wielkościach. Najbardziej pojemne trzeba opróżniać rzadziej, te mniejsze – znacznie częściej. W praktyce większość szamb należy opróżnić mniej więcej raz w miesiącu, choć zależy to od intensywności użytkowania wody bieżącej i liczby mieszkańców.

Część inwestorów decyduje się na wykonanie szamb wielokomorowych. Korzyści z tego rozwiązania są bardzo konkretne. Po pierwsze można rozdzielić treści ściekowe na dwie części – do jednej komory może spływać na przykład zawartość toalety, a do drugiej ścieki z umywalek, zlewozmywaków oraz prysznica. Ogromnym plusem jest to, że dwukomorowe szambo można w każdej chwili przerobić na przydomową oczyszczalnię. Jeśli więc nie jesteśmy zdecydowani na nią w stu procentach, taka opcja wydaje się rozsądnym rozwiązaniem.

Szambo ma tę podstawową wadę, że generuje koszty związane z odbieraniem nieczystości. Nie jesteśmy w stanie utylizować ich we własnym zakresie, dlatego konieczne jest sięganie do usług wyspecjalizowanych firm. Każdorazowo należy płacić za wywóz zawartości szamba. Oczyszczalnia przydomowa jest pod tym względem znacznie tańsza, bo jedyna usługa jaką trzeba zlecać średnio raz w roku to oczyszczenie osadnika (w przypadku instalacji drenażowej) lub pierwszej komory (w przypadku instalacji biologicznej).

Ekologiczna i tania oczyszczalnia

Trzeba pamiętać, że szambo i oczyszczalnia to dwie zupełnie odmienne rzeczy. Choć w obu przypadkach celem jest zmagazynowanie odpadów ściekowych, to w pierwszym na tym się kończy. Ścieki muszą zostać wywiezione i utylizowane poza naszą wiedzą. Osoby dbające o środowisko naturalne mogą tylko liczyć na to, że utylizacja odbędzie się w zgodzie z przepisami prawa i że będzie przyjazna środowisku naturalnemu. Pole do nadużyć jest jednak spore. Z oczyszczalniami tego problemu nie ma, bo jej posiadacze w pełni kontrolują sytuację swoich ścieków.

Wybierając oczyszczalnię drenażową, musimy liczyć się z tym, że ścieki po oczyszczeniu nie mogą być ponownie użyte. Trafiają bowiem do gruntu, gdzie są rozsączane w naturalnym procesie, co wpływa także na krótką żywotność drenaży oraz zanieczyszczenie naszej posesji. Ewentualnie można tak zaplanować ów proces, aby oczyszczona woda nawadniała niektóre uprawy, jeżeli takowe będą znajdować się w naszym ogrodzie. Inaczej sprawy mają się w przypadku bardziej trwałej oczyszczalni biologicznej, gdzie woda oczyszczona w mniej więcej 98 procentach jest magazynowana i może być użyta do podlewania roślin czy prac porządkowych.

Firma BamarTech zajmuje się wykonywaniem obu typów oczyszczalni przydomowych i nie możemy narzekać na brak zainteresowania ze strony Klientów. Jednocześnie z naszych doświadczeń oraz fachowej wiedzy jasno wynika, że taka oczyszczalnia jest zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem niż szambo. Przede wszystkim to opcja bardziej ekologiczna, co w XXI wieku ma duże znaczenie. Oprócz tego warto zwrócić także uwagę na aspekty finansowe i logistyczne.

Jak działają przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Ścieki są normalną konsekwencją funkcjonowania gospodarstwa domowego, większego lub mniejszego. Skala produkcji ścieków jest oczywiście różna. Inaczej wygląda w mieszkaniach w blokach, inaczej w domach jednorodzinnych. Im więcej lokatorów, tym więcej ścieków w ciągu miesiąca powstanie i to również fakt. Musi pojawić się pytanie o to, w jaki sposób mają sobie radzić z tą sferą ci, którzy nie mają dostępu do „zwykłej” kanalizacji. Taki stan rzeczy dotyczy sporej liczby szczególnie domów jednorodzinnych, zwykle zlokalizowanych na wsiach oraz w niedużych miasteczkach.

Kupno nieuzbrojonej działki pod budowę, na której przykładowo brakuje przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, może być posunięciem opłacalnym finansowo. Cena za metr kwadratowy takiego terenu jest najczęściej kusząco niska, co dla osób marzących o własnym domu jest ważną okolicznością. Jednak każda sytuacja ma swoje jasne i ciemniejsze strony. Przy braku kanalizacji trzeba będzie inaczej rozwiązać problem nieczystości i tu nasuwają się dwa rozwiązania. Albo budowa szamba, albo przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Techniczne cechy oczyszczalni

Firma BamarTech zdecydowanie rekomenduje tę drugą opcję. I wcale nie tylko dlatego, że zajmujemy się profesjonalnymi realizacjami w zakresie takich instalacji. Przede wszystkim należy tu wskazać praktyczne oraz ekonomiczne argumenty. Oczyszczalnia w praktyce nie generuje niemal żadnych kosztów eksploatacyjnych. Montowana pompa nie pobiera dużej ilości energii elektrycznej, a biopreparaty stosowane w celu usprawnienia działania instalacji kosztują niewiele i są bardzo wydajne. Szambo natomiast trzeba systematycznie opróżniać, a to generuje dodatkowe wydatki.

Oczyszczalnia oznacza niezależność zarówno od kanalizacji komunalnej, jak też od firm odbierających treść szamb – i do tego właśnie powinniśmy dążyć. Pojawia się pytanie o to, w jaki sposób oczyszczalnia przydomowa funkcjonuje od strony technicznej. Odpowiedź będzie zależeć od tego, na jaki rodzaj instalacji Klient się zdecyduje. Nasza firma wykonuje oczyszczalnie drenażowe, nazywane czasami ekologicznymi, jak też biologiczne. Każda z nich ma nieco inną charakterystykę, inne są także koszty ich wykonania, więc decyzję warto przemyśleć dokładnie.

Drenażowy wariant oczyszcza ścieki za pomocą specjalnego systemu rozsączania umieszczonego w gruncie. Proces biochemiczny jest inicjowany w osadniku wstępnym specjalnym szczepem bakterii dostępnym w naszej ofercie, a następnie kontynuowany przez naturalne drobnoustroje funkcjonujące w glebie. W tym przypadku konieczne będzie dopełnienie większej liczby względów formalnych – oczyszczalnia musi mieć odpowiednie położenie względem lustra wody, pobliskich rowów melioracyjnych oraz innych zbiorników wodnych, jak też zabudowań.

Biologiczna daje więcej

Woda oczyszczona takim systemem trafia do gruntu – nie ma możliwości jej ponownego wykorzystania. Cały proces jest przyjazny dla środowiska, ale z uwagi na swój w dużej mierze zamknięty charakter nie mamy możliwości kontrolowania go ani bezpośredniej weryfikacji stanu oczyszczonej treści uwalnianej do gruntu. Mimo to można z powodzeniem wykorzystać drenaż do nawadniania niektórych roślin. Trzeba rzecz jasna odpowiednio zaprojektować cały układ, ale to już zadanie naszych specjalistów.

Inaczej sprawy mają się w przypadku oczyszczalni biologicznej. Wszystko odbywa się w wielokomorowym zbiorniku przepływowym, co czyni instalację prostszą konstrukcyjnie, ale też bardziej „przejrzystą” dla użytkownika. Najpierw dochodzi do rozkładu zanieczyszczeń ściekowych przez kolonię bakterii beztlenowych. Następnie, gdy ciała stałe i tłuszcze są oddzielone od cieczy, zawartość zostaje przekierowana do komory ze złożem biologicznym. Tam następuje dalsza puryfikacja ścieków – przeciętnie zostają one oczyszczone w 97-98 procentach.

Woda po oczyszczeniu w układzie biologicznym może być ponownie wykorzystana – ułatwia to zamontowana pompa. Zabiegiem, jaki należy wykonywać raz w roku, jest oczyszczanie z osadu pierwszej komory przydomowej oczyszczalni.

Jakie biopreparaty do oczyszczalni ścieków?

Każde rozwiązanie będące alternatywą dla kanalizacji musi spełniać pewne wymogi. Przede wszystkim jako inwestorzy musimy wiedzieć, że magazynowanie ścieków jest procesem mającym swój wymiar biologiczny i zdrowotny. Nawet najprostsze szambo nie jest jedynie zbiornikiem, w którym składowane są nieczystości aż do ich odbioru przez specjalistyczną firmę. Przez cały okres przebywania ścieków w szambie zachodzą w nim rozliczne biologiczne procesy, mające czasami nieprzyjemne konsekwencje w postaci nieznośnego fetoru. I na to są jednak sposoby. Trzeba jedynie sięgnąć po odpowiednie biopreparaty.

Starannie wyselekcjonowane szczepy bakterii aplikowane do szamb pozwolą na ograniczenie nieprzyjemnego zapachu oraz powstrzymanie niektórych procesów zachodzących w zbiorniku. Z punktu widzenia codziennej eksploatacji jest to sprawa dość istotna. Nie dotyczy to jednak wyłącznie szamb. Również przydomowe oczyszczalnie ścieków nie mogłyby funkcjonować prawidłowo bez zastosowania specjalnie dobieranych biopreparatów. Firma BamarTech posiada niezbędną wiedzę, którą przekazuje swoim Klientom, więc nikt nie będzie miał problemu z dobraniem odpowiedniej mieszanki bakterii do swojej instalacji.

Walory biopreparatów

Co się stanie, gdyby zostawić oczyszczalnię przydomową „samą sobie” i nie aplikować do niej biopreparatów? Konsekwencje nie będą mile widziane. Tak naprawdę cała instalacja nie będzie w tym momencie spełniać swojego zadania w należyty sposób, ponieważ zarówno w oczyszczalniach drenażowych, jak też biologicznych procesy z udziałem bakterii są ogromnie ważne. Prawidłowo rozmnożone i odżywione bakterie przyczyniają się do oddzielania płynów od osadów – proces ten usprawnia działanie oczyszczalni i niweluje ilość szkodliwych dla zdrowia związków.

Szacuje się, że dzięki stosowaniu biopreparatów udaje się aż o 90 procent ograniczyć liczbę potencjalnie niebezpiecznych toksyn oraz wirusów w porównaniu ze ściekami, w których nie znalazły się takie specyfiki. Biorąc pod uwagę niską cenę takich mieszanek, zaniechanie ich stosowania można uznać za wyjątkowo nierozsądne, ale przede wszystkim nielogiczne. Jeśli bowiem ktoś zdecydował się na oczyszczalnię przydomową, to w naturalny sposób powinien dołożyć starań, aby pracowała ona jak najlepiej. Warto więc potraktować je jako konieczność, a nie opcję. Doświadczeni specjaliści nie mają w tym względzie żadnych wątpliwości.

Musi pojawić się pytanie, jaki biopreparat będzie tym właściwym? Który z nich zapewni odpowiednią pracę oczyszczalni? Na rynku dostępne są różne rozwiązania, jednak nie należy sięgać po nie w sposób losowy. Nasi specjaliści świetnie wiedzą, które środki są najlepszymi z punktu widzenia oczyszczalni, jakie wykonujemy dla Klientów. Radzimy zatem, by polegać na naszych sugestiach i aplikować dokładnie te mieszanki bakterii, jakie rekomendujemy. Uda się w ten sposób uniknąć ewentualnych komplikacji, na jakie nikt z Państwa nie chce sobie pozwolić.

Przezwyciężyć niemiłe zapachy

Właściwie dobierane biopreparaty czynią oczyszczalnie przydomowe wydajniejszymi i sprawiają, że cały proces puryfikacji ścieków zachodzi sprawnie i nie sprawia problemów – także tych przyziemnych. Podobnie jak w przypadku szamb, tak i tu procesy mikrobiologiczne mogą generować nieprzyjemne zapachy, które w okresie podwyższonej temperatury mogą być odczuwalnie jeszcze intensywniej. Bakterie powodują, że woń staje się mniej wyrazista, co z punktu widzenia jakości życia mieszkańców ma bardzo duże znaczenie.

Firma BamarTech od zawsze stawia na kompleksowość swojej oferty, dlatego nie tylko polecamy swoim Klientom najlepsze z ich punktu widzenia biopreparaty. Prowadzimy również ich sprzedaż, zachęcamy więc do zapoznania się z propozycjami w tym zakresie. Obejmuje ona preparaty startowe dla złoży biologicznych (startery), nowoczesne saszetki rozpuszczalne, a także startery dedykowane oczyszczalniom wykonanym w technologii drenażowej. Stała dostępność oraz niska cena połączone ze świetną wydajnością czynią z nich rozwiązania godne zakupu.

Oczyszczalnia ekologiczna czy biologiczna?

Radzenie sobie z domowymi ściekami może mieć różne oblicza. Zdecydowana większość z nas w ogóle nie zastanawia się nad tym, jakie są losy produkowanych przez gospodarstwo domowe odpadów ściekowych. Po prostu trafiają one do komunalnej kanalizacji, a następnie systemem rur są doprowadzane do oczyszczalni publicznych. Wtedy mamy do czynienia z opcją najwygodniejszą i jednocześnie najbardziej powszechną. Są jednak miejsca, do których system kanalizacji komunalnej nie dociera i wówczas konieczne jest korzystanie z innych rozwiązań.

Alternatywą najbardziej znaną i ciągle bardzo w Polsce popularną są szamba. Są one jednak obciążone konkretnymi wadami. Po pierwsze, procesy biologiczne zachodzące w szambach mogą być z jednej strony niebezpieczne dla zdrowia, a z drugiej mogą obniżać jakość życia. Intensywny zapach nieczystości, unoszący się w powietrzu zwłaszcza latem, stanowi poważny problem – dotyczy to przede wszystkim nieprawidłowo wykonanych szamb, jakie wciąż niestety są oddawane w ręce nieświadomych Klientów. Po drugie, zgodnie z zaleceniami dyrektywy unijnej, pierwszym wyborem powinna być przydomowa oczyszczalnia.

Ekologiczna, czyli drenażowa

Zatem znacznie lepszą opcją, na którą może sobie pozwolić większość posiadaczy domów bez dostępu do kanalizacji, jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Stanowi ona rozwiązanie ekonomiczne i zarazem przyjazne środowisku. Naturalnie wykonanie instalacji musi przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami prawa krajowego, jak też przepisami lokalnymi. Niektóre typy oczyszczalni nie mogą być legalnie budowane w wybranych powiatach czy gminach. Ograniczenia te dotyczą zazwyczaj instalacji drenażowych, nazywanych czasami oczyszczalniami ekologicznymi.

Warto przyjrzeć się bliżej dwóm zasadniczym opcjom, jakie mają do wyboru inwestorzy zainteresowani posiadaniem własnej oczyszczalni ścieków. O ich uznanie zabiegają z jednej strony warianty ekologiczne (drenażowe), a z drugiej biologiczne. Firma BamarTech ma w swojej ofercie zarówno oczyszczalnie drenażowe, jak i biologiczne. Co do zasady obie są korzystne dla środowiska naturalnego, aczkolwiek w nieco innych zakresach.

Oczywiście oczyszczone na drodze naturalnych procesów ścieki w obu przypadkach nie są obciążeniem dla środowiska i zostają bezpiecznie odprowadzone do gruntu. Wymogi ekologii są więc zachowane.

Atuty oczyszczalni biologicznej

W przypadku oczyszczalni biologicznej grunt nie jest w żaden sposób zaangażowany w sam proces oczyszczania ścieków, tak jak ma to miejsce przy oczyszczalni drenażowej. Jedynie zbiorniki, w jakich ów proces będzie zachodził, muszą znaleźć się pod ziemią. Nasza ekipa zadba o to, by zakopać je na optymalnej głębokości, tak by zachować dostęp do kluczowych elementów eksploatacyjnych. Puryfikacja ścieków zachodzi na drodze zmiany stanu odpadów rozkładanych przez bakterie beztlenowe. Gdy uzyskają one płynną postać są, oczyszczane dalej przez specjalne złoże biologiczne.

Stopień oczyszczenia ścieków w przypadku rozwiązania biologicznego sięga około 98 procent, co jest znakomitym wynikiem jak na oczyszczalnię przydomową. Tak odzyskana woda nie nadaje się do konsumpcji spożywczej, ale może być z powodzeniem użyta do nawadniania ogrodu. W ten sposób odzyskujemy dużą część wody – dlatego rozwiązanie biologiczne jest bardzo opłacalne.

Wykorzystanie wody deszczowej w domu i ogrodzie

Deszczówka może być bardzo użyteczna dla każdego z nas, a w szczególności dla osób, które mają domy jednorodzinne lub hodują na większą skalę różne gatunki roślin. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu wody deszczowej możliwe jest dokonanie znacznych oszczędności finansowych. Przede wszystkim chodzi o zmniejszenie rachunków za zużycie wody bieżącej, które w pewnych sytuacjach potrafią być naprawdę wysokie. Stosując odpowiednie rozwiązania jesteśmy w stanie wydać na wodę mniej, a jednocześnie nie ograniczać się w jej codziennym używaniu.

Woda deszczowa zgromadzona w specjalnym zbiorniku może być wykorzystana na kilka sposobów. Podstawowa sprawa to zlecenie wykonania odpowiedniej instalacji. Tą sprawą muszą zająć się fachowcy – firma BamarTech ma w tym zakresie ogromne doświadczenie, dlatego służymy pomocą na każdym etapie działań. Pomożemy wybrać taki moduł, jaki będzie właściwy z punktu widzenia potrzeb konkretnego gospodarstwa. Prawidłowo wykonany system magazynowania deszczówki pozwala korzystać z niej podobnie jak z wody bieżącej.

Różne sposoby na użycie deszczówki

Za pomocą wody pochodzącej z opadów atmosferycznych można zapewnić sobie wydajny i ekologiczny system nawadniania roślin. Trzeba podkreślić, że niektórzy mają na swoich posesjach rozbudowane ogrody, połączone czasami z uprawą roślin jadalnych na własny użytek. Rośliny potrzebują w skali roku dużych ilości wody, a ich dostarczenie wiąże się z kosztami. Sięgając po walory wody deszczowej, jesteśmy w stanie ograniczyć zużycie wody wodociągowej, a to przekłada się automatycznie na znacząco mniejsze rachunki. Ekonomiczne myślenie będzie nam w tym momencie przydatne.

Oprócz nawadniania roślin czy trawnika woda deszczowa sprawdzi się również podczas niektórych zadań wykonywanych w ramach prowadzenia gospodarstwa domowego. Bez problemu można ją bowiem użyć do mycia podłóg czy okien, ale również spłukiwania toalety. Wówczas konieczne będzie wykonanie nieco bardziej zaawansowanej instalacji łączącej zbiornik na wodę deszczową z łazienkowymi sanitariatami. W tym momencie uzyskamy rozwiązanie zbliżone do systemów odzyskiwania „wody szarej”, co jest popularne w niektórych krajach. Ten oraz inne sposoby na ekologiczne i ekonomiczne funkcjonowanie zyskują nad Wisłą nowych zwolenników.

Za pomocą deszczówki możemy myć pojazdy, co zazwyczaj pochłania niemałe ilości wody z sieci wodociągowej. Jeśli ktoś przywiązuje dużą wagę do wyglądu swojego auta, to czasami mycie odbywa się regularnie, na przykład co tydzień. W takim układzie wzrost rachunków za wodę jest nieunikniony – chyba że zdecydujemy się na wykonanie zbiornika na deszczówkę. Dzięki wydajnej pompie, stanowiącej integralną część modułu, gdy zajdzie potrzeba będzie można skorzystać ze zgromadzonej wody opadowej i bez trudu przywrócić samochodowi czystość.

To nie tylko rozwiązanie, które się opłaca

Najważniejszym plusem stosowania deszczówki w domu i ogrodzie jest realna oszczędność pieniędzy. Samo magazynowanie wody z opadów deszczu nic nas nie kosztuje. Ponosimy jedynie koszt wykonania instalacji, który jest różny w zależności od wybranego wariantu. Wyliczenia oraz doświadczenia użytkowników, jak też firmy BamarTech pokazują jasno, że wydatek zwraca się stosunkowo szybko. Znikome ryzyko awarii całego układu powoduje, że opłacalność tego rodzaju inwestycji jest jeszcze większa i tak naprawdę nie ma dla niej jakichkolwiek przeciwwskazań. Ewentualne prace serwisowe i konserwacyjne leżą po stronie BamarTech.

Warto wspomnieć, że w przypadku domów wybudowanych na gruntach gliniastych, zagospodarowanie deszczówki jest konieczne – w ten sposób można pozbyć się nadmiaru odpadów.

Oczywiście planując wykonanie zbiornika wraz z pompą i filtrem koszowym trzeba brać pod uwagę obowiązujące przepisy, mające charakter zarówno ogólnokrajowy, jak i miejscowy. Inaczej bowiem wyglądają niektóre regulacje w granicach aglomeracji miejskich, a inaczej poza nimi. Zapewnienie zgodności z przepisami pozwoli przeprowadzić budowę systemu bez przeszkód, a następnie umożliwi jego użytkowanie bez ryzyka naruszenia przepisów. Wówczas nic nie będzie powstrzymywać Klienta przed korzystaniem z walorów wody deszczowej i przede wszystkim – oszczędzania niemałych pieniędzy.

Jak obliczyć wielkość zbiornika na deszczówkę?

Woda deszczowa jest w niektórych państwach na świecie traktowana z dużo większym szacunkiem niż w Polsce. W miejscach, gdzie skala opadów w ciągu roku jest relatywnie niewielka lub bardzo mała, deszczówka jest niezwykle cenna. Odżywia rośliny, przyczynia się do lepszego funkcjonowania rolnictwa, ma także wielkie znaczenie dla dziko żyjących zwierząt. Jest jeszcze jeden wymiar – czysto ekonomiczny. W wielu rozwiniętych państwach popularne są rozwiązania, jakie umożliwiają gromadzenie i następnie wykorzystanie wody opadowej.

Polska w tym momencie nie zalicza się do liderów w tej dziedzinie, ale nasza firma dokłada starań, aby sytuacja się zmieniła. Dlatego w naszej ofercie znalazły się zaawansowane moduły magazynowania wody deszczowej, która może znaleźć wiele zastosowań. Sprawdzi się między innymi przy podlewaniu ogrodów, mogąc stanowić zaplecze dla rozbudowanego systemu nawadniania. Takie narzędzia są dziś wykorzystywane między innymi przez podmioty zajmujące się profesjonalną hodowlą roślin na dużą skalę. Zbiornik na wodę deszczową można także zamontować na prywatnej posesji.

Koszty niższe niż można przypuszczać

Istnieją różne typy zbiorników, a ich podstawowy podział jest związany z kryterium pojemności. To jasne, że nie każdy Klient będzie potrzebował bardzo dużego zbiornika, stąd w ofercie znalazły się rozwiązania o odmiennych parametrach. Przykładowo firma BamarTech ma w swoim asortymencie standardowe zbiorniki o pojemności od 1300 do 3900 litrów. W ofercie znajdują się też duże zbiorniki dwupłaszczowe. Oczywiście każdy ma możliwość wyboru dowolnego z wariantów, aczkolwiek warto w tym zakresie przeprowadzić podstawową kalkulację. Pozwoli ona zainwestować w dokładnie taki moduł, jaki będzie spełniał swoje zadania w konkretnej lokalizacji. Chodzi przecież o to, aby zakupiony system spełniał wszystkie oczekiwania.

W większości przypadków woda zbierająca się w zbiornikach będzie wykorzystana do nawadniania ogrodu lub upraw znajdujących się w obrębie posesji. Można także szukać innych możliwości i używać deszczówki także do mycia samochodu czy sprzątania. Każdy ma w tym zakresie pełną swobodę. Z reguły jednak Klient jest w stanie określić, jaki zbiornik odpowiada jego potrzebom. Reguła jest taka, że im mniejsza posesja i mniej potencjalnych zastosowań dla wody opadowej, tym mniejszy zbiornik opłaca się instalować. Rzecz jasna ma to również przełożenie na koszty inwestycji.

Tych ostatnich nie ma sensu się obawiać z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że nasi specjaliści przygotowują każdorazowo indywidualną wycenę całej usługi wraz z zakupem wszystkich niezbędnych elementów infrastruktury. Po drugie dlatego, że zaplecze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu magazynowania deszczówki nie zalicza się do drogich. W sensie konstrukcyjnym nie mamy bowiem do czynienia z czymś skomplikowanym, o czym łatwo się przekonać, zapoznając się ze szczegółami naszej oferty handlowej.

Zbiornik na miarę potrzeb

Istnieją możliwości matematycznej symulacji szacowanej ilości wody deszczowej, jaką da się uzyskać w określonym czasie. Wyliczenia te można przeprowadzić na przykład na podstawie rocznego bilansu opadowego w poszczególnych regionach Polski. Tak się bowiem składa, że skala opadów w kraju nie może być traktowana w sposób jednolity ani uśredniony. Należy najpierw ustalić, jaka jest szacunkowa skala opadów deszczu w naszym miejscu zamieszkania. Pomocna będzie w tym momencie mapa opadowa Polski, którą bez kłopotu znajdziemy w internecie.

Z kolei wielkość potrzebnego zbiornika określa się, biorąc pod uwagę wielkość działki, wielkość dachu oraz wielkość ogrodu i rodzaj gruntu, na którym znajduje się posesja.

Naturalnie nie ma konieczności, aby osoby zainteresowane nabyciem zbiornika przeprowadzały wyliczenia we własnym zakresie. Firma BamarTech posiada rozległe doświadczenie w tym obszarze i dla każdego Klienta jesteśmy w stanie obliczyć rekomendowane rozmiary zbiorników. Ponieważ elastyczność ma dla nas ogromne znaczenie, istnieje możliwość zamówienia zbiornika o spersonalizowanych gabarytach, który będzie idealnie dopasowany do zapotrzebowania na danej posesji. W zestawie poza samym zbiornikiem znajdują się również filtr koszowy, wydajna pompa oraz skrzynka ogrodowa z zaworem do czerpania zgromadzonej wody.

Zbiornik na deszczówkę – czy warto?

Deszcz jest czymś całkowicie naturalnym. Skala opadów jest uzależniona od pory roku, uwarunkowań klimatycznych występujących na danym obszarze oraz innych czynników obiektywnych, na jakie nie mamy wpływu. Często ignorujemy deszcz, traktując go wyłącznie jako zwyczajne i nieprzyjemne zjawisko pogodowe, jednakże musimy sobie zdawać sprawę z tego, że znaczenie opadów dla życia na Ziemi jest ogromne. To deszcz w naturalny sposób zapewnia nawodnienie roślinom uprawnym, jak też tym dziko rosnącym. Czy możemy oswoić deszcz i wykorzystać go do własnych celów?

Choć opadów nie da się przewidzieć ze stuprocentową pewnością, a także żaden z nas nie jest w stanie deszczu wywołać lub zatrzymać, to możemy założyć, że deszcz był, jest i będzie. Skoro tak, to możemy przygotować się zawczasu na jego występowanie, na przykład poprzez budowę zbiornika na deszczówkę. W wielu krajach na świecie takie rozwiązanie cieszy się dużą popularnością, aczkolwiek w Polsce stosunkowo niewiele gospodarstw domowych zaczyna robić z niego użytek. Firma BamarTech stara się zmienić tę sytuację.

Szybki montaż

W naszej ofercie znalazły się zbiorniki na wodę deszczową, dzięki którym posiadacze domów jednorodzinnych mogą magazynować wodę pochodzącą opadów. Musi pojawić się pytanie, w jakim celu to robić? Najważniejsze są argumenty natury ekonomicznej, ale również praktycznej. Mając do dyspozycji zmagazynowaną wodę z opadów możemy użyć jej do nawadniania roślin, mycia auta a nawet spłukiwania toalety. Specjalne instalacje tego rodzaju są spotykane między innymi w budownictwie autonomicznym. Opcja ta jest teraz dostępna dla masowego konsumenta.

Jeżeli będziemy podlewać rośliny za pomocą wody ze zbiorników na deszczówkę, możemy w skali roku naprawdę sporo zaoszczędzić. Odczują to portfele szczególnie tych osób, które hodują rośliny w większej ilości i posiadają rozległe ogrody. W takich przypadkach zamówienie zbiornika wydaje się bardzo rozsądne.

Działające zbiorniki nie generują żadnych dodatkowych kosztów, ponieważ magazynowanie wody odbywa się na bieżąco. W okresie intensywniejszych opadów w ciągu kilku godzin jesteśmy w stanie zachować wiele litrów wody, które następnie możemy zagospodarować zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. W polskich warunkach deszcz może się pojawiać przez większość miesięcy w roku, choć z obserwacji wynika, że zbiorniki napełniają się najszybciej w okresie letnim oraz jesiennym. Każdy litr wody deszczowej zgromadzony i użyty na przykład w ogrodzie oznacza realną oszczędność dla domowego budżetu, a tego nie da się zignorować.

Nie tylko standard

Konsumenci mają dziś rozmaite preferencje i nie zawsze są zadowoleni z rozwiązań standardowych. Podstawowa wersja pojemników na wodę deszczową nie jest specjalnie atrakcyjna pod względem estetycznym. Należy jednak zaznaczyć, że nasi fachowcy osadzają je w gruncie, maksymalnie ograniczając ich widoczność i oszczędzając dostępną przestrzeń wokół domu. Czasami jednak pojawia się potrzeba połączenia walorów estetycznych ze względami praktycznymi. W takiej sytuacji interesującą opcją jest sięgnięcie po ozdobny pojemnik na deszczówkę.

BamarTech jest przedsiębiorstwem działającym prężnie i odpowiadającym na zapotrzebowanie Klientów. To wyjaśnia, dlaczego w naszej ofercie znalazł się rozbudowany katalog ozdobnych zbiorników na wodę deszczową. Różnorodna forma oraz kolorystyka sprawiają, że każdy jest w stanie znaleźć model odpowiadający potrzebom. Świetna prezencja to tylko jeden atut takiego modułu. W stu procentach spełnia on swoje zadania związane z magazynowaniem wody opadowej. Ponieważ zbiornik taki ma charakter wolnostojący, w każdej chwili można uzyskać dostęp do jego zawartości. Wiemy, że nasi Klienci mają różne możliwości metrażowe oraz przede wszystkim odmienne wymagania. Jako elastyczna marka dostarczamy zbiorniki na deszczówkę o różnych pojemnościach.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Ścieki są problemem dla każdego gospodarstwa domowego. Lokatorzy mieszkań w miastach nie mają z nimi kłopotu, ponieważ wszystkie odpady ściekowe trafiają bezpośrednio do kanalizacji i nie wymaga to podejmowania żadnych dodatkowych kroków. W zupełnie innym położeniu są jednak właściciele domów jednorodzinnych oraz bloków na terenach wiejskich. Część z nich także zdecydowała się na konwencjonalną kanalizację, co jest z pewnością bardzo wygodne. Co z tymi, którzy z uwagi na ograniczenia infrastrukturalne nie mogą sobie na to pozwolić? Z myślą o takich konsumentach stworzono alternatywy.

Najbardziej znaną i najprostszą z nich jest szambo. Zbiornik, do którego odprowadza się nieczystości jest opróżniany regularnie – im szambo ma mniejszą pojemność, tym jego opróżnianie musi być częstsze. Taka sytuacja pociąga za sobą koszty, ponieważ nieczystości musi odebrać specjalistyczna firma. Oznacza to kolejny rachunek, jaki musimy opłacić, a w dalszym ciągu nie mamy komfortu bezobsługowego systemu kanalizacyjnego. Pojawia się pytanie, czy szambo to jedyna opcja?

Biologiczna lub drenażowa

Alternatywą jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Pierwsze przejawy jej obecności na polskim rynku były dość nieśmiałe, ale w tej chwili zalicza się ona do pełnowartościowych i wysoko cenionych rozwiązań. Należy podkreślić, że wpisuje się znakomicie w ideę ekologicznego trybu życia, ponieważ proponowany w tym miejscu model utylizacji ścieków jest w pełni przyjazny środowisku naturalnemu. Jakie warianty w tym zakresie są dostępne dla konsumentów?

Firma BamarTech oferuje nabywcom dwa podstawowe rodzaje oczyszczalni przydomowych. Na jednym biegunie są to urządzenia biologiczne, a na drugim drenażowe. Pierwsza opcja zyskuje bardzo duże uznanie, ponieważ zapewnia daleko idącą puryfikację ścieków. Produktem oczyszczania jest woda, którą można ponownie wykorzystać – oczywiście z wyłączeniem zastosowań konsumpcyjnych. Nie ma także przeszkód, aby skierować ją do gruntu lub do rowów melioracyjnych.

Oczyszczalnia drenażowa także ma niewątpliwe walory. Jej działanie przebiega dwuetapowo. W etapie pierwszym odpady są poddawane procesowi rozkładu przez bakterie beztlenowe, co prowadzi do uzyskania przez nie płynnej konsystencji. Etap drugi polega na doczyszczaniu się w gruncie ścieku, który został wcześniej wstępnie podczyszczony w osadniku. Jeśli uwarunkowania gruntu nie sprzyjają drenażowi, wykorzystywany jest filtr piaskowy, kopiec filtracyjny lub złoże biologiczne.

Od szamba do oczyszczalni z BamarTech

Jaki typ oczyszczalni jest lepszy w praktyce? Zdaniem części ekspertów pod pewnymi względami oczyszczalnia biologiczna daje większe możliwości. W tym przypadku wszystkie fazy oczyszczania odbywają się w urządzeniu. W efekcie zyskujemy wodę, która może być wykorzystana ponownie na wiele sposobów, co oznacza kolejne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. Oczyszczone ścieki są doczyszczane w ramach instalacji modułu, nie są kierowane do gruntu jak ma to miejsce w przypadku rozwiązania drenażowego. Plusem tego ostatniego jest niższa cena, więc jeśli nie chcemy inwestować zbyt wiele, drenaż to dobra opcja pod pewnymi warunkami.

Poza kompletnymi, konstruowanymi od podstaw instalacjami, istnieje także możliwość skorzystania z modułów, za pomocą których można naprawić lub rozbudować i zmodernizować dotychczasowe rozwiązania. Taką możliwość daje na przykład moduł Bio Solid z oferty BamarTech, który nadaje się między innymi do zmiany charakteru szamba i zamienienia go w przydomową oczyszczalnię ścieków. Każdorazowo nasi specjaliści służą Klientom radą, dzięki czemu uda się dobrać rozwiązanie optymalne – zarówno pod względem użytkowym, jak i finansowym.

W przypadku większych skupisk ludzkich, takich jak osiedla, ciekawym rozwiązaniem są wydajniejsze i bardziej rozbudowane oczyszczalnie osiedlowe. Działają one w oparciu o reaktory biologiczne działające w technologii SBR z wykorzystaniem osadu czynnego, mają różne rozmiary oraz efektywność dostosowaną do potrzeb konkretnego osiedla. Oprócz kompleksowych realizacji polecamy także akcesoria do oczyszczalni, dzięki którym możliwe będzie uzupełnienie utraconych lub uszkodzonych elementów. Pokrywy do zbiorników oraz nadbudowy teleskopowe i stałe pozwalają na wkomponowanie całości instalacji w otoczenie oraz stworzenie estetycznego i profesjonalnego efektu.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków krok po kroku

Czy każdy może zdecydować się na przydomową oczyszczalnię ścieków? Okazuje się, że w większości sytuacji zastosowanie takiego rozwiązania jest możliwe, jednakże są konsumenci mający ku temu znacznie lepsze warunki. Chodzi o właścicieli najczęściej domów jednorodzinnych, jacy nie posiadają przyłącza kanalizacyjnego na swojej działce – dotyczy to głównie działek z ograniczonym uzbrojeniem, gdzie przykładowo dociera prąd i gaz, ale kanalizacja już nie. Rozwiązaniem w takich przypadkach jest szambo lub właśnie oczyszczalnia.

Projektując dom, który ma stanąć na działce, dobrze jest na wstępie założyć, czy chcemy skorzystać z opcji budowy oczyszczalni czy może mamy jakiś inny pomysł. Alternatywą jest tradycyjne szambo, ale w tym momencie warto dokonać prostej kalkulacji. Jeżeli mamy wydać środki na wykonanie szamba, a następnie poświęcać czas, uwagę i płacić za jego opróżnianie, lepiej dołożyć nieco pieniędzy i wykonać przydomową oczyszczalnię. Jej atuty są trudne do podważenia.

Instalacja podziemna

Mamy do czynienia z rozwiązaniem nie tylko ekologicznym, ale również ekonomicznym – to szansa na oszczędność około dwóch tysięcy złotych na wywozie nieczystości i około stu dwudziestu na kosztach nawadniania ogrodu!

Oczyszczalnia to zatem pełna kontrola nad naszymi odpadami i pełen wpływ na ich losy. Pojawia się pytanie, czy realizacja takiej inwestycji jest skomplikowana i czasochłonna? Na szczęście nie, o ile wykonawca posiada odpowiednie rozwiązania, narzędzia i doświadczenie. Firma BamarTech może pochwalić się każdym z tych atutów, a więc nie ma ryzyka, że cokolwiek z naszą inwestycją pójdzie nie tak. Jeżeli grunt ma właściwą strukturę geologiczną, a jest tak w większości przypadków, prace nad oczyszczalnią mogą ruszyć z miejsca.

Zbiorniki, do których trafiają nieczystości i w których są one w specjalny sposób przetwarzane, wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na czynniki zewnętrzne i bardzo trwałe. Nie ma więc ryzyka, że treść zbiorników w jakimkolwiek momencie wydostanie się na zewnątrz.

W poszukiwaniu opcji idealnej

O tym, jak od strony technicznej wykonać wszystkie elementy instalacji, zdecydują nasi fachowcy. Każda działka to nieco inne uwarunkowania, więc działania należy dostosować do tych indywidualnych kryteriów. Zasadniczo jednak przed rozpoczęciem budowy właściciel posesji powinien uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia oraz załatwić inne formalności. Czasami (nie zawsze) potrzebna jest ekspertyza geologiczna terenu, a także zgłoszenie zamiaru budowy, które staje się prawomocne, jeśli urzędnicy nie wniosą zastrzeżeń w ciągu 21 dni. Na Państwa życzenie, firma BamarTech zajmie się wszystkimi formalnościami.

Wszystkie konstrukcyjne detale związane z wykonaniem oczyszczalni leżą już po stronie wykonawcy i to on musi dobrać rozwiązania optymalne z punktu widzenia Klienta. W przypadku oczyszczalni przydomowych realizowanych przez BamarTech zawsze staramy się doradzić kontrahentom wariant optymalny z perspektywy uwarunkowań gospodarstwa domowego. Każdy z systemów ma przypisaną orientacyjną liczbę mieszkańców domu, przy której w większości przypadków okazuje się dostatecznie wydajny. Finalna decyzja rzecz jasna jest zawsze po stronie Klienta.

My zapewniamy pełne wsparcie merytoryczne oraz profesjonalny serwis. Na każdym etapie działań, jak też po wykonaniu wszystkich prac, pozostajemy do dyspozycji Klientów. Nikt nie musi być specjalistą w zakresie przydomowego oczyszczania ścieków, aby móc cieszyć się walorami tego rozwiązania. Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby ekologiczne i zarazem nowoczesne radzenie sobie z odpadami ściekowymi było dla Klientów sprawą łatwą.

Jaki jest koszt przydomowej oczyszczalni ścieków?

Coraz więcej osób szuka rozwiązań łączących ekonomię z ekologią i ciężko się im dziwić. Żyjemy w czasach, w których nowe technologie pozwalają nam wdrażać wiele nowych rozwiązań, a te z kolei nierzadko okazują się szalenie korzystne z punktu widzenia codziennego funkcjonowania. Posiadacze domów jednorodzinnych muszą podjąć wiele istotnych decyzji. Jedna z nich związana jest z tym, w jaki sposób będą odprowadzane ścieki i jakie koszty będą się z tym wiązać. Podstawową opcją jest oczywiście kanalizacja komunalna, aczkolwiek nie wszędzie da się ją zastosować.

Alternatywą numer jeden dla przyłącza kanalizacyjnego jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i ma to wiele konkretnych plusów. Zyskujemy niezależność od zewnętrznej infrastruktury, nie ponosimy też żadnych kosztów stałych poza kosztem odbioru nieczystości ze zbiornika, co zazwyczaj nie stanowi znaczącego obciążenia dla budżetu. Poza tym przydomowa oczyszczalnia jest rozwiązaniem ekologicznym, ponieważ obywa się zwykle bez zastosowania preparatów chemicznych, a zawartość zbiornika sama w sobie jest przecież w pełni biodegradowalna.

Kariera oczyszczalni

Poza szambem pojawiła się jednak nowa koncepcja, która systematycznie zdobywa nowych entuzjastów. Mowa o przydomowej oczyszczalni ścieków. Brzmi to zapewne dla wielu odbiorców jak rzecz trudno wykonalna, ale w dzisiejszych czasach poziom skomplikowania wielu spraw diametralnie spada. Dzięki przydomowej oczyszczalni sporo osób ma realną szansę, by nie tylko we własnym zakresie radzić sobie z nieczystościami, ale także dokonać znaczących oszczędności na zużyciu wody.

Idea jest w miarę prosta – oczyszczalnia z jednej strony pozwala w naturalny sposób pozbyć się nieczystości, a z drugiej prowadzi do odzyskania części zużytej wody. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie będzie się ona nadawać do celów spożywczych ani mycia ciała lub produktów żywnościowych. Sprawdzi się jednak przy podlewaniu roślin w systemie rozsączania podpowierzchniowego.

Wykonanie przydomowej oczyszczalni jest sprawą dość złożoną i wymagającą fachowej wiedzy. Czasami udaje się to zrobić częściowo na bazie istniejącego dotąd szamba, aczkolwiek specjaliści radzą, by zamiast tego skorzystać z kompletnych rozwiązań stawianych „od podstaw”. Obecnie na rynku funkcjonują firmy zajmujące się wykonywaniem oczyszczalni na prywatny użytek, więc warto zwrócić się o wycenę do takiego przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest BamarTech, więc jeśli szukają Państwo sprawdzonej obsługi, najlepiej odezwać się bezpośrednio do nas.

Oszczędne i użyteczne

Kwestie finansowe są dla wszystkich ważne, trudno jednak mówić o sztywnym cenniku w zakresie przydomowych oczyszczalni. Cena wykonania instalacji i całej towarzyszącej jej infrastruktury będzie zmienna w zależności od skali i potrzeb. Im większa rodzina zamieszkuje w domu, tym wyższa musi być wydajność oczyszczalni. To w naturalny sposób pociąga za sobą większe wydatki, ale bilans korzyści sprawia, że inwestycja w dalszym ciągu jest bardzo opłacalna.

Ogromnym plusem jest to, że kiedy oczyszczalnia już pracuje, to nie ponosimy żadnych znaczących kosztów jej funkcjonowania. Stosowana w systemach biologicznych dmuchawa nie pobiera wiele prądu, więc nie stanowi przyczyny wzrostu comiesięcznych rachunków. Wszelkie szczegóły związane z ceną realizacji całego modułu są ustalane za każdym razem indywidualnie, ponieważ każda posesja ma inne potrzeby oraz odmienną strukturę geologiczną.

Sporym plusem finansowym jest to, że w wielu przypadkach istnieje duża swoboda w wykorzystaniu istniejącej instalacji. Szczególnie chodzi tu o szamba. Jak już wspomnieliśmy, istnieje możliwość modernizowania takich zbiorników, aby zyskały one nowe funkcje. W tym momencie pasywne szambo może zamienić się w element przydomowego systemu oczyszczania ścieków, co jeszcze jakiś czas temu było trudno osiągalne. Obecnie mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją, co dla konsumentów jest bardzo korzystne.

Dobór oczyszczalni i porady prawne

Wybór odpowiedniego urządzenia jest niełatwy, wymaga fachowej wiedzy ale przede wszystkim należy precyzyjnie ustalić:

- ilość mieszkańców stałych (nie wliczamy gości przebywających czasowo)

- rodzaj gruntu - w tym celu należy wykonać odwiert lub test perkolacyjny który omówimy poniżej

- wysokość wody gruntowej

- głębokość wyjścia kanalizacji z budynku

- ilość dostępnego miejsca - należy pamiętać że z każdej oczyszczalni trzeba wywozić osad więc należy zapewnić dojazd dla wozu asenizacyjnego

- należy ustalić czy działka na której chcemy wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków jest w aglomeracji czy poza nią (ze względu na odrębne przepisy dotyczące wprowadzania ścieków oczyszczonych do wód lub do ziemi)

Mając powyższe dane możemy wybrać odpowiednie urządzenie a następnie znając jego wielkość możemy zaplanować jego posadowienie na działce.

Planując budowę należy pamiętając o przepisach nakazujących zachować odpowiednie odległości od granic oraz ewentualnych ujęć wody.

Należy pamiętać również o zachowaniu odpowiednich odległosci od instalaci podziemnych:

- od instalacji gazowej  i wodociągowej 1,5m

- przewodów elektrycznych 0,8m

 

Istotnym czynnikiem jest przepis, który mówi o zachowaniu odległości 1,5m od zwierciadła wody gruntowej.Przepis ten dotyczy elenemtu wprowadzającego ścieki do gruntu( drenażu, studni chłonnej)

Wyżej wymienione przepisy wymikaja z rozporządzenia Ministra Środowiska z dznia 18 listopada 2014r w sprawie warónków, jakie należy spełnć przy wprowadzaniu ścieków do wód lud do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Po uzyskaniu wszystkich potrzebnych  informacji i wybraniu odpowiedniej dla siebie oczyszczalni (do tematu wyboru wrócimy troszeczkę później) możemy zająć się formalnym zalegalizowaniem naszej inwestycji.

 

Główne akty prawne dotyczące budowy i eksploatacja małych oczyszczalni ścieków to:        

Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Prawo budowlane

 

Zgodnie z Prawem wodnym  w przypadku oczyszczalni przydomowych stosuje się formułę „zwykłego korzystania” z wód, polegającego na wprowadzaniu do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich ilość jest mniejsza od 5 m3 na dobę.

Natomiast w  Prawie budowlanym ilość określono na  7,5 m3 na dobę i tu przepisy są wzajemnie sprzeczne dlatego za wielkość graniczna przyjmujemy  5 m3 na dobę.

Ilość ścieków 5m3 odpowiada oczyszczalni dla 33 użytkowników więc w praktyce najczęściej budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie wymagała zgłoszenia zamiaru budowy do Starostwa Powiatowego.

Zgłoszenia zamiaru budowy należy dokonać min. 30 dni przed planowanym rozpoczęciem inwestycji.

Po upływie 30 dni od daty zgłoszenia można przystąpic do budowy.

Do zgłoszenia należy załączyć opis techniczny  urządzenia oraz mapę z zaznaczonym miejscem planowanej inwestycji. W tym celu potrzebujemy mapy sytuacyjno-wysokośćiowej w skali 1:500 lub 1: 1000 z naniesionym budynkiem mieszkalnym. Mapkę można pobrać w Starostwie Powiatowym (wydział geodezji), a wrysowanie schematu oczyszczalni zlecić firmie Bamar Tech.

Sytuacja zmienia się jeżeli  ścieki oczyszczone chcemy odprowadzić do cieku wodnego lub rowu melioracyjnego lub oczyszczalnia ma działać przy budynki usługowym lub produkcyjnym.  W takiej sytuacji należy uzyskać pozwolenie wodo prawne i załączyć je do zgłoszenia.

Jeżeli budujemy oczyszczalnie o wydajności większej niż 5m3 musimy uzyskać pozwolenie wodno prawne i załączyć je do zgłoszenia

Natomiast jeżeli budujemy oczyszczalnię o wydajności większej niż 7,5 m3 dobę to musimy uzyskać pozwolenie wodno prawne i pozwolenie na budowę.

 

„Oczyszczalnia biologiczna czy drenażowa?”

Próbując odpowiedzieć na to pytanie należy wziąć pod uwagę kilka istotnych rzeczy.

Po pierwsze należy przeprowadzić analizę porównawczą kosztów budowy i eksploatacji urządzeń w okresie kilkunastu lat. Należy zwrócić uwagę na przepisy prawne oraz planowane zmiany. Największą z nich będzie w najbliższym czacie zakaz instalacji oczyszczalni drenażowych. Do gruntu będzie się mógł przedostawać tylko ściek oczyszczony biologicznie – po osadzie czynnym, złożu biologicznym lub oczyszczalni roślinnej. Tak już się dzieje w niektórych krajach.

W Polsce na razie zakazy dotyczą aglomeracji ale coraz częściej gminy i powiaty wprowadzają lokalne obostrzenia (np. Powiat Pleszewski). Mając na uwadze powyższe przy budowie oczyszczalni drenażowej, o ile to możliwe, należy przewidzieć miejsce i odpowiedni spadek na włączenie w przyszłości miedzy osadnik gnilny a drenaż dodatkowego zbiornika z osadem czynnym lub złożem biologicznym.

Trzeba pamiętać również o tym że żywotność oczyszczalni drenażowych jest niestety dość krótka( od 5- 15 lat w zależności od rodzaju gruntu oraz eksploatacji urządzeń) dlatego trzeba liczyć się z koniecznością stosunkowo szybkiej konieczności renowacji lub przebudowy drenażu. Przy okazji naprawy zakolmatowanego układu rozsączania niestety rujnujemy przez lata pielęgnowany i zadbany ogród co jest nie tylko przykre ale bardzo kosztowne.

W przypadku oczyszczalni biologicznych sytuacja wygląda nieco inaczej. Przede wszystkim przy sprawnie działającej BOŚ do gruntu wprowadzamy ścieki oczyszczone w ko.95% co ma decydujący wpływ na żywotność odbiornika ( drenaż, studnia chłonna, pochłaniacz roślinny itp.). Istotny jest również fakt że nie zanieczyszczamy swojej działki , wręcz przeciwnie uzyskujemy świetnie oczyszczone ścieki o dużej zawartości minerałów , które warto zagospodarować np. do podpowierzchniowego nawadniania roślin i krzewów.

Poniżej przedstawiamy krótka analizę porównawczą kosztów zakupu, montażu oraz eksploatacji oczyszczalni drenażowej i biologicznej.

Obiektywnie patrząc na tę chwilę więcej argumentów w naszej ocenie przemawia za oczyszczalnią biologiczną z wyjątkiem specyficznych przypadków np. domków letniskowych itp. Należy pamiętać również że bardzo istotnym elementem jest prawidłowy dobór oraz montaż urządzeń.

Eksploatacja i serwisowanie przydomówek

Indywidualne systemy oczyszczania ścieków są coraz popularniejszym rozwiązaniem. Właściwa eksploatacja i serwisowanie przydomówek to czynności o dużym znaczeniu ekologicznym, ponieważ oczyszczona woda trafia do gleby lub wód płynących i stojących.

Najczęściej spotykane systemy domowe to oczyszczalnie biologiczne drenażowe oraz oczyszczalnie bazujące na osadzie czynnym, czyli pełno-biologiczne. Te ostatnie są szczególnie przyjazne dla środowiska, a do tego pracują cicho i nie zajmują wiele miejsca. Są też energooszczędne i można je montować nawet w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.

Eksploatacja i serwisowanie przydomówek pełno-biologicznych nie sprawiają wiele kłopotu. Oczyszczalnie tego rodzaju nie wymagają dodawania biopreparatów i pozwalają na łatwe kontrolowanie cieczy. Wystarczy pamiętać o zachowaniu reżimów eksploatacyjnych.4

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Podstawa prawna

 • art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) - część I, pkt 13 załącznika do ustawy.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające:

 1.   oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2.   adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki, obręb);
 3.   rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 4.   czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 5.   wielkość i rodzaj emisji;
 6.   opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 7.   informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Załączniki:

 • mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków;
 • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;
 • kopia zgłoszenia z Wydziału Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowymi oczyszczalniami ścieków nazywamy dwa typy urządzeń – biologiczne i drenażowe. Funkcją obu jest asenizacja ścieków bytowych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków obsługują do 50 RLM. W naszym serwisie znajdą Państwo wiele modeli oczyszczalni biologicznych i drenażowych znanych marek. Proponowane urządzenia różnią się nie tylko ceną i rozmiarem, ale również wytrzymałością i techniką doczyszczania.

W obu typach oczyszczalni pierwszy etap to filtracja w osadniku wstępnym. Różnice są lepiej widoczne w drugiej fazie oczyszczania. Biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków są wyposażone w zespół urządzeń, które usuwają ciała stałe, zawiesiny, koloidy i substancje organiczne, które mogą ulec procesowi naturalnego rozkładu. Kluczową rolę pełnią tu mikroorganizmy żywiące się zanieczyszczeniami. Ścieki w urządzeniach tego typu są doczyszczane minimum do 90%, co pozytywnie wpływa na trwałość systemu rozsączania.

Natomiast drenażowe przydomowe oczyszczalnie ścieków w drugim etapie bazują na doczyszczaniu tlenowym w postaci drenażu rozsączającego. W nieprzyjaznej glebie, tę rolę może pełnić filtr piaskowy pionowy, złoże biologiczne lub kopiec filtracyjny. Ścieki są rozkładane w procesie biologicznego utleniania na kilku warstwach filtrów. W oczyszczaniu udział biorą mikroorganizmy występujące naturalnie w środowisku.

Z jednej strony z instalacją przydomowej oczyszczalni ścieków wiążą się koszty, z drugiej strony – zakup zwraca się nawet w przeciągu dwóch lat. W większości wypadków trzeba wydać kilkanaście tysięcy złotych, ale oszczędności będą widoczne już po pierwszym roku. Instalując oferowane przez nas urządzenia zaoszczędzasz na rachunkach za prąd i wywóz ścieków.

W Bamar Tech znajdziesz wysokiej jakości urządzenia pochodzące od cenionych w branży producentów. Dbamy o satysfakcję naszych klientów, a do składania zamówień zachęcamy właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych. Nasze oczyszczalnie ścieków to oferta skierowana również do placówek gastronomicznych, zajazdów, hoteli i gospodarstw agroturystycznych. Obok typowych urządzeń przydomowych oferujemy także urządzenia do 500 RLM.

Możesz na nas liczyć również wtedy, gdy Twoja przydomowa oczyszczalnia ścieków zepsuje się lub drenaż zostanie zamulony. Zajmujemy się naprawą i przebudową urządzeń, które przestały prawidłowo funkcjonować. Zachęcamy do kontaktu wszystkich, którzy mają problem z zepsutym urządzeń lub planują instalację nowego systemu i chcą poznać więcej szczegółów.

Sprawdź też jak:

OBALAMY MITY