Strefa instalatora

Jak działają separatory tłuszczu?

Tłuszcze dostające się w nadmiarze do kanalizacji, a dalej do oczyszczalni lub, w najgorszym przypadku, do cieków wodnych, co znacząco odbijają się na środowisku. Zalegający tłuszcz może także zaburzać biologiczne oczyszczanie nieczystości i zmniejszać efektywność oczyszczalni. Jego nadmiar w kanalizie w połączeniu z innymi odpadkami np. chusteczkami nawilżającymi przyczynia się do powstawania niebezpiecznych „gór tłuszczu”, które z czasem zapychają rury powodując awarie. Aby tego uniknąć należy stosować separatory tłuszczu.

Separatory tłuszczu – przepisy określające ich stosowanie

Czym są separatory tłuszczów? To urządzenia ułatwiające zatrzymanie tłuszczu, a także innych substancji trafiających do ścieków, które odprowadzane są z zakładów przemysłu spożywczego lub lokali gastronomicznych. Większość oczyszczalni ścieków nie jest dostosowana do przyjmowania dowolnych ilości tłuszczu, dlatego zgodnie z polskim prawem istnieje obowiązek instalowania urządzeń, jakimi są separatory tłuszczu. Przepisy jasno określają, gdzie muszą być zainstalowane tego typu mechanizmy. Podstawą prawną, która reguluje warunki odprowadzania ścieków i substancji szczególnie szkodliwych są:
• Ustawa Prawo o Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku
• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001 roku
• Ustawa O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia z dnia 7 czerwca 2001 roku
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze z dnia 26 marca 2004 roku
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku.
Przepisy prawa określają także częstotliwość czyszczenia i wykonywania niezbędnych przeglądów separatorów tłuszczów.

Gdzie muszą być zainstalowane separatory tłuszczu?

Ścieki zawierające tłuszcz w nadmiernych ilościach powstają najczęściej w takich miejscach jak mleczarnie, ubojnie i rzeźnie, olejarnie, wytwórnie mydła, a także restauracje, bary, stołówki oraz kuchnie przemysłowe. Zgodnie z polskimi przepisami separatory tłuszczów muszą uzupełniać wyposażenie instalacji kanalizacyjnej wszędzie, gdzie oczyszczanie ścieków zawierających tłuszcze lekkie i oleje, jest niezbędne. Właściwe dobranie separatorów tłuszczów ma kluczowe znaczenie, dlatego wybierając separator tłuszczu należy wziąć pod uwagę normę PN_EN 1825. Przepisy te określają, co powinno się uwzględniać podczas zakupu separatora m.in. maksymalną temperaturę i wartość przepływu ścieków oraz gęstość oddzielanego tłuszczu.

Separator tłuszczu – zasada działania

Separatory tłuszczów działają, wykorzystując różnicę w gęstości płynów oraz grawitację. Zasada działania jest więc niezwykle prosta, substancja cięższa opada na dół, natomiast lżejsza, czyli wszelkiego rodzaju oleje roślinne oraz tłuszcze zwierzęce wypływają na wierzch. Urządzenia te zbudowane są standardowo z dwóch części, główną jest separator właściwy, w którym gromadzą się zawiesiny tłuszczowe, natomiast osadnik zbiera cięższe cząstki na dnie pojemnika.

Separator tłuszczów a wpływ na ekologię

Warto wspomnieć, że aby separatory działały sprawnie i wykonywały swoją rolę właściwie, powinny być regularnie czyszczone. Przepisy mówią, aby czyścić separator tłuszczu raz na dwa tygodnie. Zastosowanie separatora tłuszczu to nie tylko wymóg prawny, ale także ekologiczny wybór, który zmniejsza przedostawanie się szkodliwych ilości tłuszczu do środowiska.