Strefa instalatora

Program Moja Woda 2023 – jak dostać dofinansowanie i kiedy składać wnioski?

Kobieta stojąca w deszczu
Źródło: freepik.com

Polska to jeden z krajów, w których zagrożenie kryzysem wodnym pozostaje wysokie. Jest to spowodowane nie tylko dużym zużyciem, lecz i warunkami atmosferycznymi – wysokimi temperaturami, małą ilością opadów czy suszą. Z tego względu warto korzystać z naturalnych zasobów w sposób rozsądny i przemyślany. Udowodniono, że woda, którą stosuje się do picia i która spełniać powinna dość restrykcyjne wymogi pod względem jakości, to tylko około 3% całkowitego jej zużycia w gospodarstwach domowych. Z tego wynika, że o wiele więcej używa się jej do czynności takich jak mycie, pranie, podlewanie roślin. Ta nie musi zaś wpisywać się w najwyższe standardy sanitarne. Jeden ze sposobów oszczędzania tego zasobu to gromadzenie deszczówki i wprowadzanie jej do obiegu poprzez system rynnowy, zbiorniki retencyjne czy też specjalne pompy. Aby uzyskać dofinansowanie tego typu instalacji, skorzystać można z programu Moja Woda 2023. Na czym on polega i jakie są zasady składania wniosków? Wyjaśniamy!

Czym jest program Moja Woda?

Pierwszy raz ogłoszono go w czerwcu 2020 roku i już wtedy cieszył się dużym sukcesem, wpłynęło bowiem wówczas aż 25 tys. wniosków o dofinansowanie do deszczówki, przydomowych pomp czy zbiorników retencyjnych. Program jeszcze większym zainteresowaniem cieszył się w kolejnym roku, natomiast w 2022 nie wystartował. Za to w tym powraca i bez wątpienia warto poznać jego zasady, aby móc złożyć wniosek.

Głównym jego celem jest ograniczenie na terenie Polski niedoborów wody, suszy oraz powodzi spowodowanych nieumiejętnym wykorzystywaniem wody deszczowej. Za jego realizację odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli w skrócie NFOŚiGW. Program umożliwia otrzymanie wsparcia w postaci dofinansowania do deszczówki, która następnie może być zużyta na ternie gospodarstwa domowego do celów prywatnych. Chętnie więc składają wnioski właściciele domów jednorodzinnych, którzy zdają sobie sprawę z zagrożenia kryzysem wodnym i szukają skutecznych, a jednocześnie opłacalnych sposobów, żeby temu zaradzić, a przy tym zaoszczędzić na rachunkach za wodę.

Program Moja Woda – zasady

Wiele osób zastanawia się, czy może liczyć na pozytywne rozpatrzenie podania o dofinansowanie. Kto ma prawo się o nie ubiegać? Otóż w poprzednich edycjach wniosek w programie Moja Woda złożyć mogli wszyscy właściciele domów jednorodzinnych, również tych nowo wybudowanych oraz nieruchomości, których budowa dopiero się rozpoczęła lub miała się rozpocząć. Innymi warunkami były też: wkład własny w wysokości 2 tys. zł oraz projekt instalacji, takiej jak na przykład zbiornik na deszczówkę o pojemności min. 2 m3. Poza tym dofinansowanie obejmowało jego zakup, dostarczenie, usługi montażowe oraz uruchomienie.

Jeśli chodzi o tegoroczną edycję programu Moja Woda, zasady ogólne składania wniosków nie zostaną zmienione. Nadal obejmie on tę samą grupę odbiorców, którą stanowią właściciele domów jednorodzinnych. Nie będzie można w dalszym ciągu wykorzystywać dotacji w celu prowadzenia działalności rolniczej lub gospodarczej. Jedynymi planowanymi zmianami pozostaje sposób składania wniosków – pojawi się możliwość dokonania tego drogą elektroniczną.

Jak można wykorzystać dofinansowanie do deszczówki?

Ze względu na fakt, że dotację mają możliwość otrzymać właściciele jednorodzinnych posesji, którzy nie prowadzą na jej terenie wykorzystującej wodę działalności rolniczej lub gospodarczej, wynika, że zgromadzone zasoby zużyć można na codzienne potrzeby domowników. Najczęściej zmagazynowaną deszczówkę stosuje się do podlewania ogrodów. W tym celu przydadzą się odpowiednio zamontowane systemy rynnowe, przewody odprowadzające, rozsączające lub różnego rodzaju zbiorniki retencyjne.

Jeśli chodzi o program Moja Woda, warunek istotny do otrzymania bezzwrotnej dotacji to konieczność sprawnego funkcjonowania instalacji przez okres min. 3 lat. Maksymalna kwota dofinansowania to 6 tysięcy złotych na pojedyncze przedsięwzięcie i może ono pokryć do 80% inwestycji.

Sporo osób korzysta też z budowy pompy, która pozwala wykorzystywać zebraną deszczówkę również w domu – co prawda nie do picia, lecz do wielu innych czynności, które wymagają użycia wody (pranie, zmywanie etc.).

Czy warto skorzystać z programu Moja Woda 2023?

Każda inicjatywa wymaga poparcia i zaangażowania, aby przynieść oczekiwane skutki. To samo dotyczy oszczędzania wody, której pewnego dnia może po prostu zabraknąć. Niewątpliwie warto więc szukać sposób pozwalających ograniczyć jej zużycie. Jedno z takich rozwiązań to zbieranie deszczówki. Nowoczesne systemy i instalacje pozwalają na jej kompleksowe wykorzystywanie, zarówno w ogrodzie, jak i w domu. Dodatkowo program Moja Woda 2023 czyni z tego opłacalną inwestycję.

Jeśli jesteś właścicielem jednorodzinnej posiadłości i masz w planach montaż pompy wodnej lub zbiornika retencyjnego, złóż wniosek, by otrzymać dofinansowanie. Pamiętaj tylko, że instalacja musi działać w sposób sprawny min. 3 lata. Koniecznie wybierz więc profesjonalną firmę, która specjalizuje się w jej projektowaniu, uruchamianiu i serwisie.

Jak złożyć wniosek o dofinasowanie?

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy założyć konto na portalu beneficjenta na stronie WFOŚIGW (o ile jeszcze nie posiadamy takiego konta). Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF” na portalu beneficjenta. Konieczne jest także dostarczenie wersji papierowej wniosku do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Linki do informacji dla poszczególnych WFOŚIGW