Strefa instalatora

Oczyszczalnia biologiczna

Przydomowa oczyszczalnia biologiczna to wygodna oraz bardzo opłacalna alternatywa dla tradycyjnych szamb i konieczności regularnych, kosztownych wywozów ścieków bytowych wozami asenizacyjnymi. To rozwiązanie jest szczególnie cenione za wysoką efektywność oczyszczania i przyjazność środowisku, a także niskie koszty eksploatacyjne, które w skali roku pozwalają zaoszczędzić znaczne sumy pieniędzy. Budowa przydomowej oczyszczalni stanowi innowacyjny sposób odprowadzania zanieczyszczeń bytowych, na który decydują się najczęściej właściciele domów jednorodzinnych, mieszkający na terenach z ograniczonym uzbrojeniem i nieposiadający przyłącza kanalizacyjnego na swojej działce. Oczyszczalnia biologiczna to wówczas godny rozważenia model utylizacji ścieków, z którym wiąże się szereg korzyści.

Jak działa oczyszczalnia ścieków?

Podstawową funkcją oczyszczalni ścieków jest asenizacja ścieków bytowych. Oczyszczalnia Bio Solid pracuje w systemie SBR w dwóch cyklach 12-godzinnych, a dzięki nowoczesnemu sterownikowi cały proces przebiega w pełni automatycznie.

Pierwsza faza oczyszczania ścieków odbywa się w jednokomorowym osadniku gnilnym, w którym zostają zatrzymane części stałe gromadzące się w formie osadu na dnie zbiornika. Następnie ścieki wędrują za pomocą specjalnego zasyfonowania do pierwszego biologicznego reaktora, gdzie rozwija się tzw. osad czynny, czyli mikroorganizmy oczyszczające płynne odpady. Pierwszy reaktor pozostaje cały czas wypełniony i służy do wstępnego podczyszczania ścieków, a także pełni funkcję zbiornika retencyjnego. W kolejnym etapie ścieki przelewają się grawitacyjnie do drugiego reaktora, w którym poddawane są dalszym procesom doczyszczania, a oczyszczony ściek jest dwa razy dziennie odpompowywany do odbiornika.

W efekcie dalsza puryfikacja ścieków sprawia, że – w przypadku oczyszczalni biologicznej – zostają one oczyszczone nawet w 98%.  Dzięki temu woda pozostała po oczyszczeniu w układzie biologicznym może być z powodzeniem wykorzystana powtórnie, np. do podlewania ogrodu w systemie rozsączania podpowierzchniowego. Co więcej, oczyszczalnia Bio Solid została wyposażona w pompę mechaniczną, co sprawia, że mamy dużą swobodę w sposobie odprowadzania i zagospodarowania oczyszczonych ścieków. Pozwala ona ponadto na budowę odbiornika w dowolnej odległości od urządzenia.

Jaką oczyszczalnię przydomową wybrać?

Wybór optymalnego systemu zagospodarowania ścieków powinien być odpowiednio dostosowany do powierzchni zabudowy. Atutem biologicznej oczyszczalni jest fakt, że można ją stosować także w trudniejszych warunkach glebowych, a rodzaj gruntu czy poziom wód gruntowych nie stanowią lokalizacyjnych ograniczeń. Systemy biologiczne oferują przy tym wysoką skuteczność oczyszczania ścieków, a przy tym okazują się niedrogie w eksploatacji. Oczyszczalnia przydomowa jest bowiem kilkakrotnie tańsza w utrzymaniu niż zbiorniki bezodpływowe, a jej użytkownicy mogą liczyć na stosunkowo szybki zwrot z inwestycji.

Oczyszczalnia przydomowa biologiczna – budowa

Przed rozpoczęciem budowy przydomowej oczyszczalni biologicznej właściciel posesji powinien uzyskać niezbędne pozwolenia. W niektórych przypadkach konieczna jest ekspertyza geologiczna terenu oraz zgłoszenie zamiaru budowy, które staje się prawomocne, jeśli urzędnicy nie wniosą zastrzeżeń w ciągu 21 dni. Jako BamarTech świadczymy kompleksowe usługi, a na życzenie Klienta zajmujemy się również wszystkimi formalnościami.

Dlaczego warto wybrać oczyszczalnie biologiczne BamarTech?

Oczyszczalnia biologiczna pozwala w naturalny sposób pozbyć się nieczystości i odzyskać część zużytej wody. Metoda ta odznacza się niskimi kosztami eksploatacyjnymi, a przy tym ma niewielkie zapotrzebowanie na powierzchnię (zaledwie 2m² na osobę) i może pracować w każdych warunkach wodno-gruntowych. Systemy dostępne w BamarTech są nie tylko ekologiczne i w pełni bezpieczne, ale także atrakcyjne cenowo.

Czytaj więcej

Oczyszczalnie Biologiczne
BIO SOLID CLASSIC

Oczyszczalnie Biologiczne
BIO SOLID MAX

Oczyszczalnie Biologiczne
BIO SOLID PIX

Doskonałe rozwiązanie, gdy ważne są dla Ciebie

Bezpieczeństwo

Oczyszczalnia nie stanowi zagrożenia dla ludzi ani środowiska.

Efektywność

Wysoka efektywność oczyszczania, wodę można wykorzystać w ogrodzie lub domu.

Ekologia

Wczyszczony ściek może zostać odprowadzony do rzek lub gruntu, nie szkodząc naturze.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy!

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie można budować przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest dopuszczalna wówczas, gdy niemożliwe jest podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej. O jej montażu decydują zatem warunki terytorialne, a także rozporządzenia prawne określane przede wszystkim przez starostę powiatowego z wydziału architektoniczno-budowlanego.

Kto kontroluje przydomowe oczyszczalnie?

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) obowiązek prowadzenia ewidencji zarówno zbiorników bezodpływowych, jak i przydomowych oczyszczalni ścieków leży po stronie gminy. Wobec tego władze gminne są zobligowane do okresowego kontrolowania odprowadzania ścieków bytowych.

Czy przydomowa oczyszczalnia śmierdzi?

Prawidłowo zainstalowane i użytkowane oczyszczalnie przydomowe nie wydzielają żadnych przykrych zapachów. Systemy te projektowane są w taki sposób, aby pozwalały na bezwonne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Ile od granicy działki powinna znajdować się przydomowa oczyszczalnia?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków może być wybudowana w odległości min. 2 m od granicy działki lub drogi (w przypadku sąsiadowania z jezdnią lub dróżką) oraz min. 15 m od osi studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia. Prawo budowlane szczegółowo reguluje jednak jeszcze inne istotne odległości – przed projektowaniem oczyszczalni należy się z nimi dokładnie zapoznać.

Jakie koszty są niezbędne przy przygotowaniu i instalacji oczyszczalni biologicznej?

Mimo że zakup i instalacja oczyszczalni biologicznej są kosztowniejsze niż posadowienie zbiornika bezopływowego, to jednak inwestycja ta szybko się zwraca, a po kilku latach koszty eksploatacji ścieków stają się niemal niezauważalne i bardziej opłacalne niż standardowe szamba. W tym przypadku na ostateczną kwotę wpływa wybrany rodzaj oczyszczalni oraz technologia i materiał, z którego została wykonana.

Czy można samodzielnie zamontować oczyszczalnię biologiczną?

Samodzielny montaż oczyszczalni biologicznej wprawdzie wydaje się możliwy, ale w wielu przypadkach okazuje się tylko pozorną oszczędnością. Po pierwsze, potrzebne są do tego specjalistyczne i kosztowne narzędzia. Po drugie zaś, montaż bez wsparcia profesjonalnej firmy rodzi wysokie ryzyko popełnienia błędu, a awarie powstałe w wyniku samodzielnej instalacji często nie podlegają gwarancji producenta. Warto zatem oddać to zadanie w ręce profesjonalistów, którzy nie tylko zamontują oczyszczalnię, ale również udzielą fachowego doradztwa i załatwią wszystkie formalności.

Jaka oczyszczalnia biologiczna będzie dla mnie najlepszym rozwiązaniem?

Aby wybrać rozwiązanie odpowiednie dla Twoich wymagań i warunków, powinieneś wziąć pod uwagę przede wszystkim: liczbę stałych mieszkańców, rodzaj gruntu i ilość dostępnego miejsca, wysokość wody gruntowej, a także głębokość wyjścia kanalizacji z budynku. Jeśli cenisz przy tym ekologiczne, przyjazne środowisku rozwiązania, biologiczna oczyszczalnia ścieków będzie dobrą inwestycją.