Strefa instalatora

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Ścieki są problemem dla każdego gospodarstwa domowego. Lokatorzy mieszkań w miastach nie mają z nimi kłopotu, ponieważ wszystkie odpady ściekowe trafiają bezpośrednio do kanalizacji i nie wymaga to podejmowania żadnych dodatkowych kroków. W zupełnie innym położeniu są jednak właściciele domów jednorodzinnych oraz bloków na terenach wiejskich. Część z nich także zdecydowała się na konwencjonalną kanalizację, co jest z pewnością bardzo wygodne. Co z tymi, którzy z uwagi na ograniczenia infrastrukturalne nie mogą sobie na to pozwolić? Z myślą o takich konsumentach stworzono alternatywy.

Najbardziej znaną i najprostszą z nich jest szambo. Zbiornik, do którego odprowadza się nieczystości jest opróżniany regularnie – im szambo ma mniejszą pojemność, tym jego opróżnianie musi być częstsze. Taka sytuacja pociąga za sobą koszty, ponieważ nieczystości musi odebrać specjalistyczna firma. Oznacza to kolejny rachunek, jaki musimy opłacić, a w dalszym ciągu nie mamy komfortu bezobsługowego systemu kanalizacyjnego. Pojawia się pytanie, czy szambo to jedyna opcja?

Biologiczna lub drenażowa

Alternatywą jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Pierwsze przejawy jej obecności na polskim rynku były dość nieśmiałe, ale w tej chwili zalicza się ona do pełnowartościowych i wysoko cenionych rozwiązań. Należy podkreślić, że wpisuje się znakomicie w ideę ekologicznego trybu życia, ponieważ proponowany w tym miejscu model utylizacji ścieków jest w pełni przyjazny środowisku naturalnemu. Jakie warianty w tym zakresie są dostępne dla konsumentów?

Firma BamarTech oferuje nabywcom dwa podstawowe rodzaje oczyszczalni przydomowych. Na jednym biegunie są to urządzenia biologiczne, a na drugim drenażowe. Pierwsza opcja zyskuje bardzo duże uznanie, ponieważ zapewnia daleko idącą puryfikację ścieków. Produktem oczyszczania jest woda, którą można ponownie wykorzystać – oczywiście z wyłączeniem zastosowań konsumpcyjnych. Nie ma także przeszkód, aby skierować ją do gruntu lub do rowów melioracyjnych.

Oczyszczalnia drenażowa także ma niewątpliwe walory. Jej działanie przebiega dwuetapowo. W etapie pierwszym odpady są poddawane procesowi rozkładu przez bakterie beztlenowe, co prowadzi do uzyskania przez nie płynnej konsystencji. Etap drugi polega na doczyszczaniu się w gruncie ścieku, który został wcześniej wstępnie podczyszczony w osadniku. Jeśli uwarunkowania gruntu nie sprzyjają drenażowi, wykorzystywany jest filtr piaskowy, kopiec filtracyjny lub złoże biologiczne.

Od szamba do oczyszczalni z BamarTech

Jaki typ oczyszczalni jest lepszy w praktyce? Zdaniem części ekspertów pod pewnymi względami oczyszczalnia biologiczna daje większe możliwości. W tym przypadku wszystkie fazy oczyszczania odbywają się w urządzeniu. W efekcie zyskujemy wodę, która może być wykorzystana ponownie na wiele sposobów, co oznacza kolejne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. Oczyszczone ścieki są doczyszczane w ramach instalacji modułu, nie są kierowane do gruntu jak ma to miejsce w przypadku rozwiązania drenażowego. Plusem tego ostatniego jest niższa cena, więc jeśli nie chcemy inwestować zbyt wiele, drenaż to dobra opcja pod pewnymi warunkami.

Poza kompletnymi, konstruowanymi od podstaw instalacjami, istnieje także możliwość skorzystania z modułów, za pomocą których można naprawić lub rozbudować i zmodernizować dotychczasowe rozwiązania. Taką możliwość daje na przykład moduł Bio Solid z oferty BamarTech, który nadaje się między innymi do zmiany charakteru szamba i zamienienia go w przydomową oczyszczalnię ścieków. Każdorazowo nasi specjaliści służą Klientom radą, dzięki czemu uda się dobrać rozwiązanie optymalne – zarówno pod względem użytkowym, jak i finansowym.

W przypadku większych skupisk ludzkich, takich jak osiedla, ciekawym rozwiązaniem są wydajniejsze i bardziej rozbudowane oczyszczalnie osiedlowe. Działają one w oparciu o reaktory biologiczne działające w technologii SBR z wykorzystaniem osadu czynnego, mają różne rozmiary oraz efektywność dostosowaną do potrzeb konkretnego osiedla. Oprócz kompleksowych realizacji polecamy także akcesoria do oczyszczalni, dzięki którym możliwe będzie uzupełnienie utraconych lub uszkodzonych elementów. Pokrywy do zbiorników oraz nadbudowy teleskopowe i stałe pozwalają na wkomponowanie całości instalacji w otoczenie oraz stworzenie estetycznego i profesjonalnego efektu.