Strefa instalatora

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – zalecane odległości od obiektów

Przede wszystkim budowa przydomowej oczyszczalni ścieków odbywa się wyłącznie wtedy, gdy niemożliwe jest podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej. Ta może znajdować się za daleko od obiektu lub mogliśmy nie uzyskać zgody od przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnej. O budowie szamba nie decyduje więc zarządca, ale warunki terytorialne i rozporządzenia prawne określane głównie przez starostę powiatowego z wydziału architektoniczno-budowlanego.

Normy dotyczące budowania szamba

Montaż przydomowego szamba powinien być poprzedzony odpowiednimi pozwoleniami od starosty powiatowego z wydziału architektoniczno-budowlanego. Przedstawiamy mu również plan zagospodarowania przestrzeni, aby urzędnik określił czy możliwe jest zainstalowanie oczyszczalni ścieków w tym miejscu, w jakim planowaliśmy to zrobić. Należy pamiętać o tym, że trzeba się trzymać ustalonych parametrów, zarówno względem samej wydajności (do 7,5m3 na dobę nie wymaga dodatkowego pozwolenia), jak i odległości od najbliższych obiektów czy granic działki.

Wymagane odległości od innych obiektów

Przede wszystkim instalacja musi znajdować się na działce zarządcy, nie może wychodzić poza granicę jego terytorium. To jedno z wymagań względem przydomowej oczyszczalni – odległości są jednak precyzyjniejsze. Miejsce wprowadzenia ścieków musi być oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodnośnego wód podziemnych. Zarządcy powinni pamiętać o tym, że szambo musi znajdować się w sąsiedztwie budynków jednorodzinnych wyłącznie pod warunkiem, że zostanie wprowadzone ich odpowietrzanie przez instalację kanalizacyjną (min. 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych. W przypadku braku odpowietrzenia są inne wymagania względem przydomowego szamba. Odległości od okien i drzwi zewnętrznych nie mogą być mniejsze niż 5m.

Usytuowanie oczyszczalni ścieków

Przydomowe szambo musi znaleźć się w odpowiednich odległościach od granicy działki oraz drogi (w przypadku sąsiadowania z dróżką lub jezdnią). Oczyszczalnia ścieków może być wybudowana w odległości nie mniejszej niż 2 m od granicy i minimum 15 m od osi studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia. Prawo budowlane reguluje jeszcze inne kwestie. Szambo powinno znajdować się min. 3 m od drzew oraz krzewu, a także 1,5 m od rurociągów z gazem i wodą.

Inne kwestie prawne

Pamiętajmy o tym, że każdą ingerencję w gospodarkę terenową reguluje prawo, również w kwestii budowy przydomowej oczyszczalni – odległości od budynku, granic działki czy drogi muszą zostać zachowane. Jednocześnie musimy mieć na względzie inne parametry. Jeśli ilość ścieków przekracza 5,0 m3 na dobę wymagana jest zgoda inspektora ochrony środowiska, który oceni wpływ szamba na środowisko naturalne. Wyłącznie za jego potwierdzeniem możemy zdecydować się na budowę większej instalacji. To wszystko sprawia, że o budowie nie decydujemy sami, ale musimy zastosować się do porad specjalistów z zakresu budownictwa.