Strefa instalatora

Co należy wiedzieć przed budową przydomowej oczyszczalni ścieków?

Kwestia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków regulowana jest przez kilka ustaw oraz rozporządzeń, które wymagają odpowiednich pozwoleń oraz załatwienia formalności. Przede wszystkim każdy dom ma obowiązek być przyłączonym do sieci wodno-kanalizacyjnej lub zastosowania zbiornika bezodpływowego. Zwykle inwestorzy wybierają podłączenie do istniejącej sieci, jednak są pewne utrudnienia, jakie na to nie pozwalają. Zbyt duża odległość działki, brak zgody na jej wybudowanie w miejscu, gdzie przebiega inna działka albo brak zgody przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Dopiero w takich sytuacjach montuje się przydomową oczyszczalnię ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – najważniejsze kwestie

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, które informuje o obowiązku przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej lub zakazie budowy oczyszczalni ścieków. Organ administracji architektoniczno-budowlanej ocenia stopień ingerencji w gospodarkę przestrzenną. Jeśli uzna, że przydomowa oczyszczalnia ścieków znacząco zmienia teren, wymagana jest odpowiednia zgoda wydana przez urzędników starostwa powiatowego. O możliwości budowy przydomowego szamba decyduje także metraż działki. Oczyszczalnia zajmuje ok. 30 mkw. przestrzeni i musi znajdować się o położeniu zachowującym minimalne odległości między osadnikiem i drenażem rozsączającym od granic działki oraz innych obiektów. Może się więc okazać, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie będzie możliwa ze względu na warunki terytorialne.

Kiedy nie potrzeba zgody?

Szambo o wydajności do 7,5 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę, jednak ta powinna być zgłoszona staroście odpowiedzialnemu za kwestie związane z budownictwem. Nie można również zająć się budową przydomowej oczyszczalni ścieków, jeśli na terenie działku nie ma jeszcze wybudowanego obiektu, nawet w sytuacji, kiedy wydajność szamba jest zgodna z obowiązującą normą.

Jak wygląda zgłoszenie budowy szamba?

Plan budowy przydomowego szamba składa się w starostwie powiatowym w wydziale architektury i budownictwa po uprzednim wypełnieniu urzędowego formularza. Organ musi być poinformowany o wydajności oczyszczalni ścieków, zakresie i sposobie realizacji planu oraz ilości wytwarzanych w domu ścieków na dobę. Dokumentację należy uzupełnić również o inne oświadczenia – o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, rysunek przedstawiający plan budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i pozwolenia (regulowane odrębnymi przepisami, jak opinia geotechniczna).

Ważne informacje

Realizując budowę przydomowego szamba trzeba mieć na uwadze fakt, że ilość ścieków nie może przekraczać 5,0m3 na dobę, w przeciwnym wypadku konieczna jest zgoda inspektora ochrony środowiska, który zapewni, że oczyszczalnia ścieków nie jest szkodliwa dla przyrody. Potrzebny jest również osadnik wstępny zakopany blisko domu i dobrze odpowietrzany. Jeśli ten proces jest niemożliwy, odległość od domu powinna wynosić min. 5m.