Strefa instalatora

Na czym polega zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Każda ingerencja w gospodarkę terenową wiąże się z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń, w tym także dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeśli jej wydajność jest mniejsza niż 7,5m3 na dobę, nie potrzebujemy odpowiedniego zezwolenia, a jedynie zobligowani jesteśmy do zgłoszenia budowy. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że instalację przeprowadza się wyłącznie w sytuacji, w której nie ma możliwości podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej. Przede wszystkim szambo o wydajności do 5m3 na dobę wymaga zgłoszenia budowy oraz eksploatacji – przepisy wynikają z Prawa Budowlanego oraz Prawa Ochrony Środowiska.

Szambo – wymagane dokumenty i uprawnienia

Jeśli decydujemy się na przydomową oczyszczalnię ścieków, zgłoszenie budowy staje się koniecznością. Najprościej jest uwzględnić ten plan jako rozwiązanie gospodarki ściekowej w projekcie budowlanym, ponieważ w takiej sytuacji zostaje nam już, po uzyskaniu zgody, wyłącznie montaż szamba. Inną możliwością jest zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta (gdy miasta funkcjonują na prawach powiatu). Gdy planujemy budowę, musimy mieć przede wszystkim na względzie takie aspekty, jak zachowanie odpowiednich odległości od granicy działki, najbliższych obiektów i drogi – te wszystkie kwestie trzeba wziąć pod uwagę przy planowaniu. Jeśli jednak decydujemy się na szambo o wydajności większej niż 7,5 m3 na dobę, konieczna jest zgoda inspektora ochrony środowiska.

Kiedy wybudować oczyszczalnię ścieków?

Na każdej działce, na której nie ma możliwości przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, może być zamontowane przydomowe szambo. Zgłoszenie budowy powinno odbywać się w sposób zgodny z prawem, a procedurę należy zacząć od pobrania mapki opiniodawczej działki z Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym lub wykorzystać mapkę projektową, jaką aktualnie dysponujemy. Powinniśmy nanieść na nią przydomową oczyszczalnie ścieków. Zgłoszenie budowy powinni obejmować takie aspekty jak przyłącze do oczyszczalni, rozsączenie oczyszczonych ścieków i inne elementy, które powinny znaleźć się w projekcie. Konieczne jest również pobranie i wypełnienie druku zgłoszenia robót budowlanych i oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością. Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Starostwa Powiatowego lub w urzędzie.

Przydomowe szambo – zgłoszenie budowy

Dokumentacja powinna być złożona w odpowiednim terminie, a więc przynajmniej 21 dni przed datą realizacji projektu. W procesie planowania budowy należy skontaktować się ze specjalistą, który dokładnie zlokalizuje położenie szamba, aby spełniało wszystkie warunki konieczne do realizacji projektu. Jeśli nie dopełnimy obowiązku zachowania określonych odległości, nie otrzymamy zgody, a tym samym cały proces znacznie się przedłuży. Niekiedy niezbędne jest również złożenie operatu wodnoprawnego, głównie wtedy, gdy planujemy odprowadzenie ścieku do rowu melioracyjnego, rzeki czy innego urządzenia wodnego, znajdującego się na terenie inwestora.