Strefa instalatora

BamarTech – Oczyszczalnia biologiczna ActivSolid–R

ActivSolid–R 3
10 947,00 zł brutto
8 900,00 zł netto

Kontakt Zapytaj o cenę

ActivSolid–R to kompaktowa oczyszczalnia biologiczna przeznaczona dla gospodarstw jednorodzinnych i wielorodzinnych, które nie posiadają przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

ASR występuje w kilku standardowych wielkościach, które należy dobrać w zależności od ilości odprowadzanych ścieków, czyli wielkości gospodarstwa: do 3,6, 10, 14 oraz 20 osób. W BamarTech dysponujemy również większymi systemami, które wykonujemy na specjalne zamówienie Klientów.

ActivSolid–R jest biologiczną oczyszczalnią ścieków z innowacyjnym systemem natleniająco – odświeżającym. Cechami charakterystycznymi  urządzenia są: osadnik wstępny wyposażony w innowacyjny system zraszania kożucha i recyrkulacji ścieków oczyszczonych oraz innowacyjny przelew awaryjny z zabezpieczeniem antykolmatacyjnym, realizowanym przy pomocy złoża zanurzonego.

Urządzenie służy  do oczyszczania ścieków pochodzących z  domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, małych budynków użyteczności publicznej, hoteli ,szkół itp.

Korzyści

Niskie zużycie energii, minimalne koszty eksploatacji.

Wywóz osadów tylko raz w roku.

Praca w każdych warunkach wodno-gruntowych.

Możliwość wykorzystania odzyskanej wody do nawadniania roślin.

Wysokiej jakości akcesoria: pokrywy zapewniające szczelność zbiornika i warianty maskujące pozwalające wkomponować instalację w otoczenie

Sprawdzony i bezawaryjny system.

Konstrukcja

Sposób działania

Urządzenie służy  do oczyszczania ścieków pochodzących z  domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, małych budynków użyteczności publicznej, hoteli, szkół itp. Zbiornik oczyszczalni jest monolityczny, wykonany z PEHD metodą odlewania rotacyjnego, wyposażony w pokrywę maskującą lub tradycyjną. Zbiornik jest podzielony na dwie komory: osadnik wstępny oraz komorę roboczą pełniącą w określonych cyklach naprzemiennie rolę reaktora biologicznego oraz osadnika wtórnego.  Podział zbiornika na dwie komory jest realizowany poprzez zastosowanie szczelnej przegrody. Oczyszczalnia ASR wyposażona jest w dopływ ścieków surowych, o średnicy 160 mm, posiada  również  ciśnieniowy  wylot ścieków oczyszczonych realizowany przy pomocy pompy mechanicznej, współpracującej ze sterownikiem zewnętrznym. W komorze biologicznej znajduje się również pompa mamutowa, współpracująca z systemem zraszania i recyrkulacji ścieków oczyszczonych, Urządzenie zostało dodatkowo wyposażone w pływak awaryjnego poziomu ścieków oraz w innowacyjny przelew awaryjny z zabezpieczeniem antykolmatacyjnym i złoże zanurzone. Oczyszczalnia ASR jest urządzeniem, które oczyszcza ścieki w określonych cyklach w czasie. Cykle pracy są ściśle określone i realizowane przez sterownik, który steruje pracą poszczególnych podzespołów. Dla zobrazowania zakładamy, że cykl pracy urządzenia zaczynamy liczyć bezpośrednio po odpompowaniu ścieków oczyszczonych do odbiornika. Odpompowanie ścieków oczyszczonych jest standardowo realizowane o godzinie 4:00. Ścieki surowe z budynku dopływają do osadnika wstępnego wlotem o średnicy 160 mm i w określonych cyklach mieszają się ze ściekiem oczyszczonym. Mieszanie następuje poprzez dostarczenie odpowiedniej ilości ścieków oczyszczonych do komory nr 1, przy pomocy systemu zraszania kożucha i recyrkulacji. Recyrkulacja jest realizowana przy pomocy pompy mamutowej, zasilanej dmuchawą membranową znajdującą się w zewnętrznej szafce technicznej. Ilość dostarczanych w określonym czasie ścieków oczyszczonych ( recyrkulacji do osadnika wstępnego)  jest ściśle określona i uzależniona od wielkości urządzenia oraz zakładanego ładunku zanieczyszczeń. W czasie recyrkulacji  następuje jednocześnie zraszanie powierzchni ścieków w osadniku wstępnym, skutkujące redukcją kożucha oraz gazów fermentacyjnych.  Ścieki surowe, częściowo zmieszane ze ściekami oczyszczonymi przelewają się grawitacyjnie do komory roboczej (reaktora biologicznego) przelewem. Komora robocza jest wyposażona w dyfuzor rurowy umieszczony na dnie zbiornika, który w odpowiednich cyklach natlenia komorę biologiczną w celu zapewnienia optymalnych warunków tlenowych do rozwoju i funkcjonowania mikroorganizmów tlenowych, tworzących tak zwany osad czynny. Dodatkowo reaktor biologiczny został wyposażony w złoże zanurzone  na powierzchni, którego rozwija się błona biologiczna . Zastosowanie złoża zanurzonego poprawia stabilność pracy oczyszczalni oraz zwiększa odporność na zróżnicowane ładunki zanieczyszczeń. Dopływy do osadnika wstępnego są realizowane przez kolejne 22 godzin pracy urządzenia. W tym czasie ścieki z osadnika wstępnego przepływają grawitacyjnie do reaktora biologicznego, są natleniane oraz recyrkulowane. Powierzchnia w osadniku wstępnym jest kilkukrotnie intensywnie zraszana w celu redukcji kożucha, natlenienia ścieków surowych oraz redukcję gazów fermentacyjnych. W czasie 22 godzinnego cyklu aktywnej pracy reaktora biologicznego jest przewidziane kilka przerw w natlenianiu, w celu wywołania procesu denitryfikacji. Po 22 godzinach aktywnej pracy, komora robocza przejmuje funkcję osadnika wtórnego. Następuje długa przerwa sedymentacyjna.

Po przerwie sedymentacyjnej sterownik uruchamia pompę mechaniczną i wypompowuje sklarowane ścieki oczyszczone wylotem do odbiornika ścieków oczyszczonych. Uzupełniając opis działania, należy nadmienić że przekierowanie strumienia powietrza wytwarzanego przez dmuchawę membranową pomiędzy podnośnikiem mamutowym, a dyfuzorem natleniającym, jest realizowane przy pomocy elektrozaworu znajdującego się w zewnętrznej szafie technicznej uruchamianego  przez sterownik.

Kolejnym ważnym elementem jest pływak poziomu awaryjnego, sygnalizujący przepełnienie spowodowane nadmiernym napływem ścieków do urządzenia lub awarią pompy mechanicznej. Podniesienie pływaka awaryjnego powoduje:

– wyłączenie natleniania ścieków w reaktorze i krótką przerwę sedymentacyjną. Po awaryjnej przerwie sedymentacyjnej uruchamia się pompa i  odpompowuje nadmiar ścieków do opadnięcia pływaka,

– jeżeli nie uruchomi się pompa załącza się alarm dźwiękowy i dioda sygnalizacyjna znajdująca się w zewnętrznym pojemniku technicznym informująca o awarii pompy.

Ważnym elementem całości układu oczyszczania ASR jest przelew awaryjny z zabezpieczeniem antykolmatacyjnym, w postaci złoża zanurzonego . Innowacyjny przelew awaryjny z zabezpieczeniem  ma za zadanie umożliwić bezpieczne użytkowanie oczyszczalni, w momencie awarii podzespołów np. pompy, sterowania lub czasowego braku zasilania do momentu usunięcia usterki.

Przelew jest umiejscowiony powyżej poziomu działania pływaka  awaryjnego i ma za zadanie odprowadzić ścieki grawitacyjnie  do odbiornika specjalnego. Złoże zanurzone zabezpiecza przelew awaryjny przed możliwością wypływu części  stałych, spowalnia i  klaruje wypływające  ścieki, eliminując ryzyko kolmatacji odbiornika awaryjnego.

A B C D
A

Osadnik – ścieki surowe dopływają do osadnika w którym zostają zatrzymane części stałe gromadzące się na dnie zbiornika w postaci osadu. Dalej ścieki przelewają się przez specjalne zasyfonowanie do biologicznego reaktora, w którym rozwijają się mikroorganizmy oczyszczające ścieki tzw. osad czynny. Mieszanie następuje przy pomocy innowacyjnego systemu zraszania kożucha i aktywnej recyrkulacji. W czasie recyrkulacji następuje jednocześnie zraszanie powierzchni ścieków w osadniku wstępnym, skutkujące redukcją kożucha oraz gazów fermentacyjnych.

B

Reaktor biologiczny  – ścieki surowe, częściowo zmieszane ze ściekami oczyszczonymi przelewają się grawitacyjnie do reaktora biologicznego  wyposażonego w dyfuzor umieszczony na dnie zbiornika, który w odpowiednich cyklach natlenia reaktor, w celu zapewnienia optymalnych warunków tlenowych do rozwoju i funkcjonowania mikroorganizmów tworzących osad czynny. W czasie 22 godzinnego cyklu aktywnej pracy reaktora biologicznego jest przewidziane kilka przerw w natlenianiu w celu wywołania procesu denitryfikacji. Po tym czasie komora robocza przejmuje funkcję osadnika wtórnego i następuje długa przerwa sedymentacyjna.

C

Ciśnieniowy odpływ do odbiornika – po przerwie sedymentacyjnej sterownik uruchamia pompę mechaniczną i wypompowuje sklarowane ścieki oczyszczone do odbiornika. Dzięki zastosowaniu osadnika wstępnego oraz systemu recyrkulacji, zraszania i redukcji kożucha. Możemy zagospodarować ścieki oczyszczone w ogrodzie poprzez podpowierzchniowe nawadnianie roślin lub drenaż rozsączający w sposób bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Wodę możemy również odprowadzić do odbiornika zewnętrznego np. rowu, rzeki lub innych wód pływowych.

D

Przelew awaryjny – ważnym elementem całości układu oczyszczania ASR jest przelew awaryjny  z zabezpieczeniem antykolmatacyjnym, w postaci złoża zanurzonego. Innowacyjny przelew awaryjny z zabezpieczeniem ma za zadanie umożliwić bezpieczne użytkowanie oczyszczalni, w momencie awarii lub czasowego braku zasilania do momentu usunięcia usterki.

Dane techniczne

Parametry ActivSolid-R 3 ActivSolid-R 6 ActivSolid-R 10
Liczba użytkowników 1 – 3 3 – 6 6 – 10
Objętość całkowita 2m3 3m3 5m3
Przepływ normalny 0.45m3/dobę 0.9m3/dobę 1.5m3/dobę
Średnica wlotu 160 160 160
Średnica włazów/ilość 600/2szt. 600/1szt. 600/1szt.
Długość – L 2.45m 2.50m 2.59m
Szerokość – S 1.13m 1.40m 1.80m
Wysokość całkowita – H 1.55m 1.85m 2.10m
Wysokość do wlotu – h 1.02m 1.23m 1.60m
Wysokość nadbudowy – A 0.37m 0.50m 0.40m

Oczyszczone przez system ActivSolid–R ścieki spełniają wymogi normy PN-EN:12566-3 oraz A2:2013, która zezwala na zrzut ścieku oczyszczonego do gruntu lub wód powierzchniowych jak rzeki, strumienie, jeziora.

Dokumentacja

Instalacja

Zestaw urządzeń dostarczany jest w formie gotowej do instalacji jednostki wraz z włazem, skrzynką sterującą oraz zabudową. Instalację systemu można wykonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy producenta lub jednego z autoryzowanych instalatorów dostępnych na terenie całego kraju.

Produkty Komplementarne

Pokrywa do oczyszczalniZOBACZ SZCZEGÓŁY

Pokrywa do oczyszczalni maskującaZOBACZ SZCZEGÓŁY

Nadbudowa teleskopowaZOBACZ SZCZEGÓŁY

Nadbudowa stałaZOBACZ SZCZEGÓŁY

OxyBac FORTEZOBACZ SZCZEGÓŁY

OxyBac STARTZOBACZ SZCZEGÓŁY

OxyBac TŁUSZCZEZOBACZ SZCZEGÓŁY

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą,
wypełnij formularz zgłoszeniowy.