Koalescencyjne separatory węglowodorów przeznaczone są do oddzielenia zawiesin mineralnych oraz substancji ropopochodnych (oleje, benzyny, smary itp.) od wód opadowych oraz ścieków procesowych, na przykład z myjni samochodowych, stacji demontażu pojazdów lub innych źródeł ścieków przemysłowych, które nie mogą być wprowadzane do odbiorników. Separatory WOK Bamar Tech znajdują również szerokie zastosowanie w oczyszczaniu ścieków pochodzących z parkingów, placów manewrowych oraz dróg, autostrad stacji benzynowych i wielu innych podobnych obiektów. Separatory węglowodorów sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wody deszczowe lub roztopowe mogą być zanieczyszczone substancjami oleistymi.

Separatory serii WOK wykonane są z najwyższej jakości polietylenu. Charakteryzują się możliwością zabudowy w terenie przejezdnym oraz w zabudowie lekkiej w terenie zielonym.

Zastosowany materiał zapewnia szczelność oraz daje gwarancję odporności na korozję, jednocześnie lekka konstrukcja znacznie ułatwia transport oraz montaż.

Separatory węglowodorów swoje działanie opierają na różnicy ich gęstości w stosunku do wody. Węglowodory gromadzą się na powierzchni zanieczyszczeń i zwiększają swą objętość. W procesie oczyszczania możemy wyróżnić takie zjawiska, jak sedymentacja i flotacja oraz koalescencja. W praktyce oznacza to, że w separatorach węglowodorów niewielkie cząstki łączą się i tworzą zawiesinę, która zostaje odfiltrowana. Ścieki z substancji olejowej zostają zatrzymane w części separacyjnej, a większe cząstki zmierzają w stronę powierzchni. Dzięki użyciu specjalnego zaworu, wyciek zanieczyszczeń staje się niemożliwy. Oczyszczony ściek jest następnie odprowadzany przez odpływ wyposażony w syfon.

Skuteczność separatorów jest podnoszona przez wkłady koalescencyjne, które przyspieszają wypływanie kropel substancji ropopochodnych i łączenie się ich w większą zawiesinę. W ofercie Bamar Tech obok separatorów polietylenowych znajdziesz modele wykonane z betonu.