Separatory serii FAT są to urządzenia przeznaczone do wychwytywania ze ścieków nadmiernych ilości tłuszczów, które nie mogą być kierowane do instalacji kanalizacji sanitarnych oraz lokalnych małych oczyszczalni ścieków. Znajdują szerokie zastosowanie przy obiektach gastronomicznych, restauracjach, barach, punktach zbiorowego żywienia oraz zakładach przetwórstwa spożywczego, np. piekarniach, cukierniach, masarniach. Zastosowanie separatora tłuszczu w znacznym stopniu ułatwia oczyszczanie ścieków oraz chroni instalacje i przewody kanalizacyjne przed narastaniem złogów tłuszczu.

Separatory serii FAT wykonane są z najwyższej jakości polietylenu. Charakteryzują się możliwością zabudowy w terenie przejezdnym oraz w zabudowie lekkiej w terenie zielonym.

Zastosowany materiał zapewnia szczelność oraz daje gwarancję odporności na korozję, jednocześnie lekka konstrukcja znacznie ułatwia transport oraz montaż.

Separatory tłuszczu oferowane przez Bamar Tech są dostępne w dwóch wariantach – z osadnikami oraz bez. Separatory tłuszczu powinny być stosowane koniecznie tam, gdzie nieczystości płynne zawierają większe ilości tłuszczów niż przykładowo w gospodarstwach domowych. Oferowane przez nas urządzenia mogą być z powodzeniem stosowane w placówkach gastronomicznych i miejscach, w których regularnie przebywają mieszkańcy lub klienci – separatory są szczelne, więc nie musisz się bać, że z urządzenia zaczną się wydobywać brzydkie zapachy.

Separatory tłuszczu oddzielają od ścieku tłuszcze pochodzenie zwierzęcego i roślinnego. Podobnie, jak w przypadku separatorów węglowodorów, praca urządzenia bazuje na grawitacji i różnicy gęstości. W ścieku przepływającym grawitacyjnie przez separator, tłuszcz unosi się na powierzchni. Pojedyncze cząstki tłuszczu tworzą grubszą zawiesinę, która musi być usunięta. Natomiast cięższe cząstki gromadzą się na dnie pojemnika w formie osadu.

W jaki sposób należy dobierać separatory tłuszczu? Przede wszystkim z zastosowaniem normy PN-EN 1825. Wybór musi uwzględniać ilość ścieków, które prawdopodobnie będziemy usuwać oraz charakter ścieku. Trzeba wziąć pod uwagę maksymalną wartość przepływu ścieków przez separatory tłuszczu, najwyższą możliwą temperaturę ścieku oraz gęstość tłuszczu, który będzie oddzielany.