W ofercie Bamar Tech znajdziesz wysokiej jakości separatory ścieków. Proponujemy koalescencyjne separatory węglowodorów, które pozwolą skutecznie oczyścić ściek przemysłowy z olejów, smarów i benzyny. Oferujemy separatory wykonane z betonu lub polietylenu o wysokiej gęstości. Urządzenia mogą być zamontowane zarówno w lekkiej zabudowie na terenach zieleni, jak i w obszarze przejezdnym. Separatory ścieków tego rodzaju wykorzystują różnice w gęstości wody i substancji ropopochodnych. Zanieczyszczenia zaczynają gromadzić się na górze ścieku i łączyć w zawiesinę, która może być łatwo odfiltrowana. Separatory ścieków przy okazji chronią środowisko naturalne – urządzenie jest zabezpieczone automatycznym zaworem pływakowym. Dzięki niemu substancje ropopochodne nie wydostaną się na zewnątrz. Separatory powinny być dodatkowo wyposażone w odstojnik. Zadaniem tego elementu jest oddzielenie substancji cięższych od wody, takich jak piasek. W ofercie Bamar Tech znajdziesz modele zintegrowane z osadnikiem, jak i wersje pozbawione tej części.

Nasze separatory ścieków to także urządzenia do oczyszczania ścieku z tłuszczu. Ściek o zbyt wysokiej zawartości tłuszczu nie może być przekazywany do małych oczyszczalni ścieków lub kanalizacji sanitarnych. Separatory usuwają nadmierną ilość tłustych substancji i rozwiązują ten problem. W ofercie Bamar Tech znajdziesz także osadniki, które skutecznie pozbywają się zawiesiny mineralnej ze ścieków technologicznych oraz wód opadowych. Separatory tłuszczu stosowane są w miejscach, w których do ścieku trafia duża ilość tłustej substancji – większa niż w przeciętnym gospodarstwie domowym. Znakomicie sprawdzają się restauracjach, barach, piekarniach czy cukierniach.

Separatory ścieków proponowane przez naszą firmę zapewniają całkowitą szczelność i są odporne na korozję. Wykonano je z lekkiego tworzywa, więc mogą być łatwo transportowane i instalowane.