Strefa instalatora

Oczyszczalnia ekologiczna czy biologiczna?

Najbardziej powszechnym sposobem radzenia sobie z produkowanymi przez gospodarstwo domowe odpadami ściekowymi jest odprowadzanie ich do kanalizacji komunalnej, a następnie transportowanie nieczystości systemem rur do oczyszczalni publicznych. Są jednak gospodarstwa, które nie posiadają przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wymagają wobec tego alternatywnych rozwiązań. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami dyrektywy unijnej, najbardziej wskazaną metodą odprowadzania ścieków bytowych jest wówczas budowa przydomowej oczyszczalni ścieków (POŚ): drenażowej lub biologicznej. 

Ekologiczna, czyli drenażowa

W sytuacji, gdy do gospodarstwa domowego nie dociera system kanalizacji, wiele osób wciąż decyduje się na montaż tradycyjnego zbiornika bezodpływowego. To rozwiązanie jest wciąż wybierane głównie ze względu na niskie koszty inwestycyjne, jednak należy zaznaczyć, że eksploatacja szamba okazuje się w skali roku nawet kilkanaście razy droższa niż w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków. Systemy POŚ wiążą się nie tylko z minimalnymi kosztami eksploatacji, ale przede wszystkim okazują się o wiele wydajniejszą metodą odprowadzania ścieków, która dodatkowo jest ekologiczna i w pełni bezpieczna dla środowiska. 

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków to zatem rozwiązanie ekonomiczne, a zarazem przyjazne środowisko naturalnemu. Inwestorzy, którzy zdecydują się na instalację POŚ, mają do wyboru dwie opcje: oczyszczalnię drenażową, nazywaną powszechnie ekologiczną, oraz oczyszczalnię biologiczną. Dodać jednak należy, że mimo utartego nazewnictwa oba z wymienionych systemów są korzystne dla środowiska naturalnego. Oczyszczone na drodze naturalnych procesów ścieki w obu przypadkach nie stanowią obciążenia dla środowiska i gwarantują ich bezpieczne odprowadzenie do gruntu. Wymogi ekologii są więc zachowane zarówno w oczyszczalniach drenażowych, jak i ich biologicznych odpowiedników. Warto jednak zaznaczyć, że układy biologiczne gwarantują większą skuteczność oczyszczania ścieków sięgającą nawet do 98%.

Atuty oczyszczalni biologicznej

Biologiczna oczyszczalnia ścieków pozwala w naturalny i bezpieczny sposób pozbyć się nieczystości bytowych oraz odzyskać część zużytej wody. W przypadku układów biologicznych grunt nie jest w żaden sposób zaangażowany w proces oczyszczania ścieków, a oczyszczalnia może wydajnie pracować w każdych warunkach wodno-gruntowych. Puryfikacja ścieków zachodzi wówczas na drodze zmiany stanu odpadów rozkładanych przez bakterie beztlenowe. Gdy uzyskują one płynną postać, są następnie oczyszczane przez specjalne złoże biologiczne. Układy biologiczne mają dodatkowo niewielkie zapotrzebowanie na powierzchnię (już od 2m² na osobę) i pociągają niskie koszty eksploatacyjne dla użytkowników.

Zalety oczyszczalni ekologicznej

Przydomowa oczyszczalnia z drenażem rozsączającym to ekonomiczny i wydajny system, którzy przy odpowiednich warunkach wodno-gruntowych jawi się jako bardzo korzystne rozwiązanie. Eksploatacja tego systemu jest niedroga, prosta i wygodna w obsłudze. Użytkowanie oczyszczalni drenażowej wymaga jedynie oczyszczania raz w roku zbiornika za pomocą wozu asenizacyjnego oraz ewentualnie stosowania dedykowanych preparatów. Ich dobór i ilość warto uzgodnić z doświadczonym specjalistą. W BamarTech oferujemy profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie montażu, serwisowania, jak i codziennego użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jakie są różnice pomiędzy oczyszczalnią ekologiczną a biologiczną?

Podstawową różnicą między oczyszczalnią drenażową a biologiczną jest fakt, że w przypadku układów biologicznych grunt nie zostaje w żaden sposób zaangażowany w proces oczyszczania ścieków. W oczyszczalniach tego typu wszystkie etapy oczyszczania odbywają się bowiem w urządzeniu i nie są kierowane do gruntu, co sprawia, że część odzyskanej wody można z powodzeniem wykorzystać powtórnie np. do nawadniania roślin w ogrodzie. Oczyszczalnia drenażowa odznacza się natomiast nieco niższymi kosztami inwestycyjnymi, ale do jej budowy niezbędne są określone warunki wodno-gruntowego, podczas gdy układy biologiczne mogą wydajnie pracować bez względu na rodzaj gruntu. Jako BamarTech oferujemy wysokiej jakości oczyszczalnie drenażowe i biologiczne, w których zastosowaliśmy nowoczesne technologie i podzespoły pochodzące wyłącznie od sprawdzonych producentów.