Strefa instalatora

Dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków

W przypadku działek o ograniczonym uzbrojeniu, które nie posiadają przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, odprowadzanie ścieków bytowych wymaga wdrożenia alternatywnych rozwiązań. Najskuteczniejszym i najbardziej opłacalnym wyjściem jest wówczas montaż przydomowej oczyszczalni ścieków (w skrócie: POŚ). Tego rodzaju systemy do odprowadzania nieczystości bytowych są łatwe w eksploatacji, a dodatkowo okazują się w pełni ekologiczne i bezpieczne dla środowiska naturalnego. Instalacja oczyszczalni wiąże się jednak z pewnymi kosztami inwestycyjnymi, na które nie każdy może sobie pozwolić w danym momencie. Z tego powodu osoby, które zdecydują się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, mogą starać się o dofinansowanie tej inwestycji. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z dofinansowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jak uzyskać dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków?

Rozważając montaż oczyszczalni w prywatnym gospodarstwie domowym, warto uprzednio sprawdzić możliwości dofinansowania planowanej inwestycji. Skorzystanie z tego rodzaju wsparcia finansowego pozwala bowiem znacznie zminimalizować koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie można pozyskać z dwóch podstawowych źródeł: gminy lub funduszy europejskich bądź też kredytów uzyskanych z banków, instytucji rządowych lub pozarządowych. 

Kiedy zgłosić się o dofinansowanie?

Jeśli nie ma możliwości podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej, wówczas rekomendowanym rozwiązaniem okazuje się budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie na tę inwestycję można pozyskać z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zwłaszcza z programów wspierających infrastrukturę i środowisko). Informacje dotyczące aktualnie prowadzonych projektów wraz ze szczegółowymi warunkami ubiegania się o takie wsparcie można znaleźć pod adresem Funduszy Unijnych. Warto jednak zaznaczyć, że refundacja dotyczy przede wszystkim obiektów z co najmniej kilkuletnim planem budowy instalacji. 

Kiedy gmina dostaje fundusze? 

Zdarzają się sytuacje, gdy sieć kanalizacyjna nie jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Dotyczy to przede wszystkim gmin o rozproszonej budowie, gdzie kolejne domy znajdują się w dalekich odległościach od siebie. W takich przypadkach zaleca się zamontowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeśli gmina nie zdecyduje o budowie kanalizacji, wówczas może ona starać się o dofinansowanie na budowę POŚ. 

Wymagane dokumenty do budowy oczyszczalni

Najczęściej projekt budowy oczyszczalni jest refinansowany, co oznacza, że zarządcy obiektu muszą ponieść pewną część kosztów inwestycyjnych. Korzystając z dofinansowania, mogą oni jednak liczyć na zwrot nawet do 80% kosztów kwalifikowanych. Złożenie wniosku o wsparcie finansowe na instalację POŚ wiąże się z koniecznością przedstawienia szczegółowego planu planowanej inwestycji. Należy zadbać również o rzetelne wypełnienie formularza i jego poprawność, ponieważ każdy błąd we wniosku niesie potrzebę wprowadzania poprawek i wydłuża tym samym całą procedurę.

Starając się o dofinansowanie na budowę oczyszczalni, trzeba również dokładnie wyliczyć zakres kosztów kwalifikowanych, czyli sumę, jaką dotacja ma pokryć. Niezbędne jest ponadto złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z projektem, dokumentem potwierdzającym własność działki i pozostałymi dokumentami administracyjnymi. Należy pamiętać także o tym, że dofinansowanie zostanie zrealizowane wyłącznie po przedłożeniu wszystkich faktur oraz rachunków za zrealizowaną budowę oczyszczalni. Warto więc skrupulatnie je gromadzić. Najważniejsze warunki uzyskania dofinansowania są szczegółowo opisane w gminnych regulaminach.