Eksploatacja przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków z reguły nie jest skomplikowana i nie wymaga od użytkownika szczególnej wiedzy i umiejętności. Wiele czynności można bez problemu wykonać samemu, lecz niektóre wymagają fachowej wiedzy i narzędzi. Należy pamiętać, iż oczyszczalnia jest urządzeniem, które rządzi się pewnymi zasadami eksploatacyjnymi mającymi ogromny wpływ na jej skuteczność i długoletnią bezawaryjną pracę. Za prawidłowe oczyszczanie ścieków odpowiedzialna jest biomasa (osad czynny) od kondycji której zależy jakość ścieków wypływających z urządzenia. Dzięki regularnym serwisom możemy kontrolować przebieg procesu oczyszczania i reagować na usterki, unikając w ten sposób większych, kosztownych napraw (np. przebudowy odbiorników w wyniku zamulenia itp.). Zdajemy sobie sprawę, że codzienne dbanie o urządzenie może być kłopotliwe dla użytkownika, dlatego oferujemy fachową pomoc w tym zakresie.

Nie pozwól zniszczyć swojej oczyszczalni!!!

Umów serwis telefonicznie 500 503 818 lub wyślij formularz.

Serwis przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków powinien zostać przeprowadzony co najmniej raz w roku.