Separator węglowodorów DESO-CB

Product Description

SEPARATOR KOALESCENCYJNY DESO-CB
Separator substancji ropopochodnych w zbiorniku z PEHD wyposażony w by-pass, zintegrowany z osadnikiem piasku

Możliwe są także indywidualne rozwiązania, gwarantujące większe pojemności i większe przepływy.
DN - średnica przyłączy podana zgodnie z normą PN-EN 858-2, wymaganą średnicę należy zgłosić przy zamówieniu.

Wyposażenie podstawowe:

- króćce przyłączeniowe wykonane z PE, - deflektor wykonany z PE,
- wkład koalescencyjny,
- auto-zamknięcie odpływu,
- obejście burzowe (by-pass),
- zintegrowany osadnik piasku,
- pokrywa włazu rewizyjnego DP 600 z polietylenu [mm].