Separator węglowodorów BS-DESO

Product Description

SEPARATOR KOALESCENCYJNY BS-DESO

Separator substancji ropopochodnych w studni betonowej