Separator węglowodorów B-DESO-CB

Product Description

SEPARATOR KOALESCENCYJNY B-DESO-CB

Separator substancji ropopochodnych w studni betonowej wyposażony w by-pass, zintegrowany z osadnikiem piasku

Możliwe są także indywidualne rozwiązania, gwarantujące większe pojemności i większe przepływy.
DN - średnica przyłączy podana zgodnie z normą PN-EN 858-2, wymaganą średnicę należy zgłosić przy zamówieniu.

Wyposażenie podstawowe:

- zbiornik monolityczny żelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet. min.C35/45, - króćce przyłączeniowe wykonane z PE,
- deflektor wykonany ze stali,
- szafa filtracyjna wykonana ze stali kwasoodpornej,
- obejście burzowe (by-pass),
- zintegrowany osadnik piasku,
- właz żeliwny DP 600 [mm] kl. D400.