Separator węglowodorów B-DESO-B

Product Description

SEPARATOR KOALESCENCYJNY B-DESO-B

Separator substancji ropopochodnych w studni betonowej wyposażony w by-pass


Możliwe są także indywidualne rozwiązania, gwarantujące większe pojemności i większe przepływy.
DN - średnica przyłączy podana zgodnie z normą PN-EN 858-2, wymaganą średnicę należy zgłosić przy zamówieniu.

 

Wyposażenie podstawowe:

- zbiornik monolityczny żelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet. min.C35/45, - króćce przyłączeniowe wykonane z PE ,
- deflektor wykonany ze stali,
- szafa filtracyjna wykonana ze stali kwasoodpornej,
- obejście burzowe (by-pass),
- właz żeliwny DP 600 [mm] kl. D400.