Szamba – Instrukcja montażu zbiornika bezodpływowego

Montaż szamba trzeba dostosować do rodzaju gruntu. Instalacja w gruntach piaszczystych bez wód gruntowych przebiega inaczej niż w ziemi gliniastej, ilastej lub piaszczystej o wysokim poziome wód gruntowych.

Instrukcja montażu zbiornika bezodpływowego w pierwszym przypadku przewiduje umieszczenie zbiornika w gruncie bez opaski betonowej. Zbiornik powinien być umieszczony w otworze większym o pół metra z każdej strony na posypce piaskowej o grubości 10 cm, a następnie wypoziomowany i obsypany piaskiem dla lepszej stabilizacji. Wolną przestrzeń należy wypełnić zagęszczanymi warstwami o grubości 25 cm. Zbiornik w trakcie montażu zalewa się wodą powyżej poziomu obsypki.

W drugim przypadku instrukcja montażu szamba wymaga wykonania opaski betonowej. Warstwa betonu o grubości co najmniej 30 cm powinna być umieszczona na 2/3 wysokości zbiornika.

Montaż szamba

W przypadku działek położonych z dala od sieci kanalizacyjnej, montaż szamba jest jednym z najczęściej wybieranych sposobów na gromadzenie i odprowadzanie zanieczyszczeń. Odpowiednio dobrane i zainstalowane szambo ma wiele zalet. Przede wszystkim zapewnia szczelną izolację ścieków przy niewysokich kosztach budowy – koszty wstępne są niskie w porównaniu z budową oczyszczalni. Montaż szamba nie jest problemem nawet w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Zbiornik można zainstalować tam, gdzie nie ma możliwości odprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu. Pojemnik można też zmieścić na małej działce, na której nie dałoby się zainstalować oczyszczalni.

Szambo jest dobrym rozwiązaniem w przypadku nieregularnego odpływu ścieków. To oznacza, że jego instalacja jest wskazana przy domkach letnich i innych budynkach wykorzystywanych okresowo. Montaż szamba nie wymaga ograniczeń w stosowaniu środków czyszczących podczas sprzątania przestrzeni mieszkalnej. Zbiorniki dobrze znoszą kontakt z detergentami i specyfikami udrażniającymi odpływy urządzeń sanitarnych.