Przepompownie ścieków

Brudna woda to cześć każdego gospodarstwa domowego, obiektu sportowego, edukacyjnego czy gastronomicznego. Woda zużywana do spłukiwania toalety, prania lub mycia powinna być odprowadzona do oczyszczalni. Jeśli jest to możliwe, system odprowadzania bazuje na grawitacji i naturalnej różnicy poziomów. Jednak często zdarza się, że kanał ściekowy jest ulokowany zbyt wysoko. W takim wypadku niezbędne jest zastosowanie systemu przepompowującego ścieki.
Przepompownie ścieków to kompletne urządzenia zbiornikowo-tłoczne, wyposażone w instalację i armaturę hydrauliczną oraz system sterowania ich pracą. Przeznaczone są do odprowadzania ścieków komunalnych, sanitarnych, wód drenażowych, opadowych, odwodnieniowych i podobnych mediów na większe odległości. Możliwe jest także podnoszenie ścieków na wyższy poziom. Urządzenia te mają zastosowanie szczególnie tam, gdzie ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych lub duża odległość od miejsca zrzutu, nie pozwalają na korzystanie z systemów grawitacyjnych. Ścieki spływają z indywidualnych gospodarstw domowych, małych wspólnot sąsiedzkich, obiektów sportowych, ośrodków wypoczynkowych czy też z zakładów przemysłowych, do zbiornika przepompowni. Następnie, dzięki wykorzystaniu pompy zatapialnej, tłoczone są rurociągiem do kolektorów zbiorczych sieci kanalizacyjnej lub bezpośrednio do samej oczyszczalni. Nasza propozycja to kompletne rozwiązanie zbiornikowo-tłoczne – dostarczamy przepompownie w zestawie z systemem sterującym i armaturą hydrauliczną.

Zbiorniki do ścieków

Obudowę pompowni stanowi cylindryczna szczelna komora z dnem, pokrywą i włazem odpowiednim do terenu posadowienia.

Zbiornik wykonujemy z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD), o sztywności obwodowej od 4 kN/m2, o średnicach w zakresie 600-3000 mm i wysokości do 7000 mm. Dodatkowo zbiornik może być wyposażony w pomost technologiczny wykonany ze stali nierdzewnej. Rozwiązanie to zapewnia w razie konieczności łatwy dostęp do pomp i armatury.

Pompy ścieków

Oferujemy urządzenia służące do odprowadzania tzw. ścieków szarych oraz ścieków czarnych. Oba określenia oznaczają brudną wodę, jednak w pierwszym wypadku jest mowa o ścieku niezawierającym cząstek stałych. Dotyczy to wody z pralki lub prysznica. Z kolei ścieki czarne to woda z elementami stałymi, czyli m.in. woda spłukiwana w toalecie.

Układ tłoczenia może być wyposażony w jedną lub dwie pompy zatapialne, połączone z instalacją tłoczną za pomocą kolan sprzęgających.

Pompy montowane są przez zsunięcie ich na łańcuchu po prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie połączenia pompy z kolanem sprzęgającym następuje samoczynnie, dzięki specjalnie skonstruowanemu zaczepowi pompy. Kolano stopowe i prowadnice zamontowane są w zbiorniku na stałe, natomiast pompa jest elementem ruchomym.

Przepompownia, w zależności od potrzeb, dostarczana jest z kompletnym wyposażeniem zapewniającym jej automatyczną pracę. To wygodne rozwiązanie, które nie wymaga od użytkownika specjalistycznej wiedzy.